Groenbeheer

GROENBEHEER

Knotlandschap-smallKernpunt van het Groenbeheer is het behoud van de typisch Hollandse landschapselementen, zoals knotwilgen, geriefhoutbosjes, erfbeplanting, hoogstamfruitbomen e.d. De eigenaar/boer wil deze landschapselementen ook graag in stand houden maar heeft daar vaak geen tijd voor. Soms kan hij een overeenkomst aangaan met subsidiĆ«rende instanties. Hij krijgt dan een (klein)subsidiebedrag, maar is dan wel verplicht de betreffende landschapselementen te onderhouden. Dit beheer nu neemt de W.G.N.L. van de eigenaar/boer over. Hiervoor vraagt de werkgroep een kleine bijdrage per dagdeel en per deelnemende vrijwilliger. Hieronder vindt u een link naar de verantwoording en is een richtlijn voor de bijdrage aan de St. W.G.N.L. gegeven.

Meer weten? Klik op de gewenste informatietegel
Wat doet de St. W.G.N.L.?
Hoofd Kievit
Wat doen de vrijwilligers?Vrijwilligers-290-1b Richtlijn bijdragegroen-richtlijnbijdrage
De Knotgroep.knotgroep-290wt Knotprogramma..knotprogramma-wt Knotverslagen.knotverslag1-290
Tips en veilig werken.groendoen-tips-1wt Knotbomen.knotklein-290wt Vlechtschermen..Vlechtwerk-290
Gereedschap..gereedschap1-290 Het WGNL Knotterslied. klr-groen-d1

Veiligheid..veiligheid1-290

Alles over natuur en werk in het buitengebied