Organ-doel

DOELSTELLING VAN DE St. W.G.N.L.

De stichting heeft ten doel:Alg Logo WGNL

Het instandhouden en ontwikkelen van natuur- en landschapswaarden in de regio, in het bijzonder in het buitengebied van de gemeenten Nootdorp en Leidschendam.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • praktisch natuur- en landschapsbeheer, ook wel samengevat als “knotten”;
  • weidevogelbeheer;
  • uilenbeheer, met name gericht op kerkuil en steenuil;
  • het geven van voorlichting;
  • het langs legale weg ondernemen van actie daar waar natuur- en landschapswaarden in het gedrang komen.

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied