Groen-Wat doen vrijwilligers

WAT DOEN DE VRIJWILLIGERS van de wg GROENBEHEER?


Gezellig samen de boer op. Een ochtend wilgen of elzen knotten, aanplanten, snoeien, het vee bekijken, plantmateriaal maken enz. zorgt voor een gezonde trek.

Gezamenlijk de lunch gebruiken op een hooibaal of knus bij de boer in de woonkeuken aan tafel. Een hete kop koffie en soep gaat er dan ook altijd wel in. En dan een boom opzetten. Wie wil dat niet?

En dan ’s middags het werk afmaken, een houtril opzetten, materiaal (wiepen) aanmaken voor een natuurlijke oeverbeschoeiing enz. om dan aan het eind van de middag met een voldaan gevoel huiswaarts te keren. Wie wil dat niet?

Dicht bij huis de natuur ontmoeten, zoals de steenuil, de kerkuil de smient of zelfs de ijsvogel. Of af en toe actief te zijn in een (beschermd) natuurgebied. Wie wil dat niet?

Meer weten over knotbomen?

Meer weten over vlechtscherm maken?

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied