Weidevogelbeheer

WEIDEVOGELBEHEER

Ondersteunt weidevogels in het buitengebied van m.n. Nootdorp/Pijnacker – Leidschendam/Voorburg – Wilsveen/Stompwijk

owl_line

Wanneer je langs de weilanden rijdt zie je soms groene bordjes waarop staat “vrijwillige weidevogelbescherming”.
Op zo’n terrein werkt de boer samen met vrijwilligers om de nesten van weidevogels te beschermen. Weidevogelbescherming is hard nodig. De vogels worden niet alleen ernstig bedreigd door stadsuitbreiding, nieuwe wegen, versnippering en dergelijke maar ook door intensieve beweiding, het vroege en massale maaien en bijv. door mestinjecties.
Het is dus goed dat boeren hier wat aan willen doen en samenwerken met vrijwilligers.

Logo WGNL weidevogelbehher

De Stichting Werkgroep Groenbeheer Nootdorp – Leidschendam heeft een weidevogel-beschermingsgroep bestaande uit ongeveer 50 vrijwilligers die van april tot juni enkele uren per week het weiland in gaan. Vind je het leuk om mee te doen? Neem dan contact op met ons secretariaat: e-mail: secretaris@wgnl.nl

Maar misschien wil je eerst wat meer weten over onze weidevogelgroep of zien om welke vogels het gaat.
Klik dan op de betreffende foto hieronder.

Hieronder is een overzicht gegeven van de kernactiviteiten weidevogelbeheer
Weidevogelgroep
Weidevogelgroep-290_1b
 

De Werkgroep Weidevogelbeheer bestaat uit een aantal vrijwilligers met verstand van zaken die de noodzakelijke monitoring van de weidevogels en werkzaamheden verzorgen. In het voorjaar wordt tijdens het broedseizoen het gedrag van de broedparen nauwlettend gevolgd.

Meer weten? Klik op de foto en kijk eens wat de weidewachters in de gaten houden.

<klik op de foto>

 

Onze weidevogels
Weidevogels-290
 

Mogelijk zijn er meer vogels dan u denkt die u “onze” weiden kunt tegenkomen.

Meer weten over “onze” weidevogels? Klik op de foto en kijk dan eens achter de Big Five van weidevogels  die u in de gaten houden.

<klik op de foto>

Meldingen eerste ei
Weide-Melden ei_290-1
 

De vrijwilligers van de W.G.N.L. die meedoen aan weidevogelbescherming worden verzocht het eerste ei dat zij vinden van de verschillende soorten weidevogels te melden.

Op de website worden de resultaten van de laatste jaren weergegeven. Meer weten?  Klik dan op de “vondelingen”, dus op de foto hiernaast.

Aanmelden eivondsten

Weidevogelverslag.
Weideverslag1b-290
 

Van elk jaar worden de resultaten samengevat in een Weidevogelverslag.  Dit bevat een keur aan wetenswaardigheden.

Meer weten over “onze” resultaten? Open dan het verslag dat u hiernaast ziet liggen.

TIPS voor weidevogelaars.
Weidetips-290-1
 

Achter de kievit die u hoopvol aankijkt vindt de weidewachter (voorheen: weidevogelaar) een keur aan wetenswaardigheden,  en nuttige zaken die met de bescherming van weidevogels te maken heeft.  Zo ook de procedure die betrekking heeft op het landelijk melden van het eerste kievitsei.

Een must voor de nestbescherming.

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied