GroenDoen

GROENDOEN, DE NIEUWSBRIEF VAN DE St. W.G.N.L.

GroenDoen is de nieuwsbrief van en van de Werkgroep Groenbeheer Nootdorp – Leidschendam. Het boekje komt ten minste 2 keer per jaar uit en bevat tal van artikelen over de W.G.N.L. en de natuur. Heeft u ook iets leuks of interessants gezien voor onze lezers? Schroom niet het ons te mailen, zodat we het kunnen opnemen in de volgende uitgave.
GroenDoen wordt gratis toegezonden aan de vrijwilligers van onze werkgroep en aan onze donateurs.Het redactieadres is:

WGNL Redactie GroenDoen,
Doornenburg 49,
2261 XC Leidschendam
Tel: 06-2229 4346

 

E-mail: Alg button mail  redactie

Donateur van de WGNL wordt u door een bedrag van minimaal 10 euro te storten op
IBAN: NL94 INGB 0005 6627 40
t.n.v.  St. Werkgroep Groenbeheer te Oegstgeest, onder vermelding van het woord “ donateur”.

Zien wat er in de GroenDoen staat? klik op een van de beschikbare links hieronder.

GroenDoen uitgave Maart 2022

GroenDoen uitgave Oktober 2022

GroenDoen uitgave Maart 2023

GroenDoen jubileum-uitgave Oktober 2023

GroenDoen uitgave Maart 2024

 

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied