Links

LINKS NAAR INTERESSANTE SITES

http://www.hoevebiesland.nl Site van Jan Duijndam over de Bieslandse polder, waar ook vrijwilligers van de W.G.N.L. meedoen aan weidevogelbescherming.
Natuurlijk Delfland KNNV Site van KNNV. Actief met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Pijlers voor natuurlijk Delfland, met leuke nieuwsbrief.
Natuur & Milieufederatie Zuid-Holland De onafhankelijke belangenbehartiger in Z-H met een brede Natuur- en Milieuagenda. Voor een duurzame samenleving in Z-H.
http://www.nmpijnacker.nl Natuur en Milieubescherming Pijnacker; een vereniging waarmee de WGNL nauw samenwerkt.
http://www.vogelbescherming.nl Als vogelwerkgroep heeft de W.G.N.L. regelmatig contact met vogelbescherming.
http://www.landschapsbeheernederland.nl

Noot: Vanaf 2014 beƫindigde LZH haar activiteiten en is e.e.a. overgedragen en op andere wijze georganiseerd door de groene organisaties. Zie bij de link naar www.zelfdoeninzh.nl

Biotoopverbetering voor planten en dieren
Vrijwilligerswerk in landschap en natuur.
Cursussen weidevogelbescherming, snoeien, hoogstamfruitbomen en veilig werken.
Subsidieregelingen voor particulier landschapsonderhoud- en aanleg.
Onze dienstverlening aan particulieren, boeren en overheden.
Links naar vrijwilligersgroepen landschapsonderhoud en weidevogelgroepen.
http://www.zelfdoeninzh.nl De nieuwe site van de groene (vrijwilligers-) organisaties in ZuidHolland, waaronder de Groene Motor en ErfGoedhuis ZH.
Veel zaken waarmee ook de WGNL van doen heeft, zoals:
– Biotoopverbetering voor planten en dieren, vrijwilligerswerk in landschap en natuur.
– Cursussen weidevogelbescherming, snoeien, hoogstamfruitbomen en veilig werken.
– Subsidieregelingen voor particulier landschapsonderhoud- en aanleg.
Er wordt gewerkt aan het invullen van een website waar alle groepen hun vacatures in kwijt kunnen en waar voor alle geĆÆnteresseerden dus ook (en toekomstige) Weidewachters hun informatie t.a.v. cursussen etc vandaan kunnen halen.
Vacatures in vrijwilligerswerk Vacatures bij de Groene Motor in Zuid-Holland. Klik op de link hiernaast en dan op de knop “”bekijk alle vacatures”.
Vul uw postcode in en zoek in uw eigen omgeving.
http://www.sovon.nl Vogeltellingen; “gruttokaart”  “predatiekaart”.
https://www.groen-natuurlijk.nl Mooie site over bomen, excursies, en andere natuur-onderwerpen.
http://www.uilen.org Gegevens van de Kerkuilenwerkgroep Nederland over de kerkuil en de nieuwsbrief van Zuid Holland.
   
http://www.vriendenvanvlietland.nl Het grootste deel van de speelweiden in Vlietland verandert in water en eilanden. Daarop komen 120 recreatieappartementen en 102 vrijstaande bungalows plus bijbehorende voorzieningen, twee restaurants en natuurlijk parkeerplaatsen. De Vereniging Vrienden van Vlietland vindt dat de plannen niet door mogen gaan. We moeten een halt toeroepen aan de oprukkende bebouwing en de aantasting van het openbare karakter van Vlietland. Zie de website wanneer U de bezwaren wilt ondersteunen.

Alles over natuur en werk in het buitengebied