Eregalerij wgnl

Eregalerij der Stichting W.G.N.L.

Vrijwilligers die zich voor de Stichting W.G.N.L. hebben onderscheiden

1- Hans Rensen
m.i.v. 11-10-2008
Benoemd tijdens het 25-jarig jubileumfeest op 11 oktober 2008 als erelid van de WGNL. Genoemd werd o.a. het vele jaren op professionele wijze voeren van het secretariaat, zijn bijdrage namens de WGNL aan (natuur-) platforms en het bouwen en beheren van de WGNL-website.
Helaas is Hans overleden op 30 augustus 2009.
2- Hans van Santen
m.i.v. 30-01-2010
Benoemd tijdens de midwinterknotdag in verband met het jarenlang zonder winstoogmerk leveren van diverse gereedschappen en aanverwante artikelen.
Helaas is Hans overleden op 18 januari 2023.
3- Martin van de Reep
m.i.v. 28-11-2011

Benoemd voor het al 20 jaar voor de WGNL kilometers vreten in de polders voor de weidevogels, zijn rol als coördinator weidevogelbescherming en uilenexpert, met een groot hart voor kleine vogels.

4- Wim Visser
m.i.v. 28-09-2013

Benoemd tijdens het 30-jarig jubileum van de WGNL voor zijn 25-jarige activiteiten en inzet voor de WGNL als coördinator en planner van het knotten, zijn rol als voorzitter en EHBO-er.

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied