Groen-Wat doet wgnl

WAT DOET DE W.G.N.L. aan GROENBEHEER?


Het groenbeheer richt zich met name op het behoud van de typisch Hollandse landschapselementen, zoals knotwilgen, geriefhoutbosjes, erfbeplanting, hoogstamfruitbomen, e.d.
Periodiek neemt WGNL contact op met de eigenaar/boer van de locatie, bespreekt de huidige stand van zaken van de groene elementen en maakt een gezamenlijk plan over onderhoud, aanplant, hoe, wat en wanneer.
De eigenaar/boer wil deze landschapselementen ook graag in stand houden maar heeft daar vaak geen tijd voor. Soms kan hij een overeenkomst aangaan met subsidiërende instanties. Hij krijgt dan een (klein) subsidiebedrag, maar is dan wel verplicht de betreffende landschapselementen te (laten) onderhouden.

Dit beheer nu neemt de W.G.N.L. van de eigenaar/boer over. Hiervoor vraagt de werkgroep een kleine vrijwillige bijdrage per dagdeel en per deelnemende vrijwilliger. Op de pagina GROENBEHEER vindt u een link naar de verantwoording en is een richtlijn voor de vrijwillige bijdrage aan de St. W.G.N.L. gegeven.

 

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied