Groen-Veiligheid

DE VEILIGHEID

Knotlandschap-small

Veilig werken: Hoe & Wat

Nog nader in te vullen

Als het om veiligheid draait is alles en iedereen van belang. Niet alleen de personen die aan het werk zijn, maar ook de omstanders en mogelijk verkeer is dan allemaal belangrijk.

 Zo ontvangt elke nieuwe vrijwilliger het zgn. ARBO-boekje dat veel aanknopingspunten biedt met betrekking tot veilig werken.

De Arbowet is ook op vrijwilligerswerk van toepassing. We letten dus sterk op veiligheid. De meeste mensen hebben zelf een WA-verzekering. De werkgroep is via Landschap & Erfgoed Zuid-Holland aanvullend verzekerd.

Wil je nadere informatie, neem dan contact op met de coördinator knotwerk:

Wim Visser, telefoon: 070 – 327 9955, e-mail: visser@wgnl.nl

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied