Groen-Veiligheid

DE VEILIGHEID

Knotlandschap-small

Veilig werken: Hoe & Wat

Als het om veiligheid draait is alles en iedereen van belang. Niet alleen de personen die aan het werk zijn, maar ook de omstanders en mogelijk verkeer is dan allemaal belangrijk.

¬†Zo ontvangt elke nieuwe vrijwilliger de zgn. ARBO-klapper en de folder ‘Knotten met handgereedschap’, dat veel aanknopingspunten biedt met betrekking tot veilig werken.

Voor het werken met gemotoriseerd gereedschap is tenminste een certificaat vereist.

De Arbowet is ook op vrijwilligerswerk van toepassing. We letten dus sterk op veiligheid. De meeste mensen hebben zelf een WA-verzekering. De werkgroep is via Landschap & Erfgoed Zuid-Holland aanvullend verzekerd.

Wil je nadere informatie, neem dan contact op met de coördinator knotwerk:

Wim Visser, telefoon: 070 – 327 9955, e-mail: visser@wgnl.nl

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied