Organ-bestuur

BESTUUR VAN DE STICHTING W.G.N.L.

Voorzitter:

Wim Visser
Schadeken 183
2264 KL Leidschendam
Tel:  06 – 2019 6735 

tevens coördinator knotwerk

Indien U in het buitengebied van Nootdorp, Leidschendam e.o. woont en u wilt afspraken maken over knotwerkzaamheden belt u dan met de coördinator knotwerk, Wim Visser

of stuur een e-mail: Alg button mail

Secretaris:

Oscar de Man
Schadeken 138
2264 KD Leidschendam
Tel:  06 – 5342 0331

tevens vrijwilligersregistratie

Wilt U nadere inlichtingen over de werkgroep Groenbeheer; misschien eens meedoen met de knotgroep of weidevogelgroep, heeft U suggesties voor onze website,of wilt U ons iets anders berichten of vragen?

Stuur een e-mail:Alg button mail

Penningmeester

Paul Joormann
Eli Heimanshof 9
2341 PG Oegstgeest
Tel: 071-514 1727

Wilt u met de W.G.N.L. contact opnemen over financiële zaken belt u dan onze penningmeester, Paul Joormann, telefoon: 071-514 1727

of stuur een e-mail: Alg button mail

IBAN nr: NL94 INGB 0005 662740 ten name van: Stichting Werkgroep Groenbeheer te Oegstgeest

PR, Redactie GroenDoen

Fried Kramer
Veursestraatweg 74
2265 CE Leidschendam
Tel: 06 – 5497 1607

Wilt u contact opnemen met de redactie van de WGNL-nieuwsbrief GroenDoen of heeft u een artikel voor de volgende nieuwsbrief, bel dan met de redacteur
F. Kramer.

of stuur een e-mail: Alg button mail

 

Bestuurslid

Nok van Veen
Park Leeuwensteijn 105
2272 AW Voorburg
Tel: 06-1404 4160

Algemene zaken, vogelbelangen algemeen met nadruk op weidevogels en uilen,
Wet natuurbescherming 2017
(voorheen: Flora & Faunawet)

E-mail: Alg button mail

Bestuurslid

Vacature
1
voorkeur voor Nootdorp
Tel: 015 – xxx xxxx

Coördinator knotwerk Nootdorp,
educatie basisscholen en/of gereedschapsonderhoud

 

E-mail: Alg button mail

   

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied