Groen-Richtlijn bijdrage

RICHTLIJN VRIJWILLIGE KNOTBIJDRAGE AAN DE W.G.N.L.

Het knotwerk onder de vlag van de Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam wordt gedaan door een groep enthousiaste vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding ontvangen.

Toch moet de werkgroep kosten maken voor diverse zaken als aanschaf en onderhoud van gereedschap en materiaalwagen, trainingscursussen van de vrijwilligers, secretariaatskosten, het laten drukken en verspreiden van ons blad GroenDoen, enz.

Buiten het knotseizoen organiseren wij ook altijd een zomerse excursie of fietstocht voor de vrijwilligers, waarbij de mensen vanuit de ‘clubkas’ getrakteerd worden voor hun winterse inspanningen.

De WGNL ontvangt geen subsidie en is voor de inkomsten afhankelijk van giften en donaties. Om de kosten voor bovengenoemde zaken te dekken vragen wij van de eigenaar/boer een vrijwillige bijdrage die in verhouding staat tot de omvang van de uitgevoerde werkzaamheden.

Daarbij wordt de volgende vuistregel gehanteerd:

per vrijwilliger, per knotdag een bedrag van € 11,00.

Aan het eind van de knotdag ontvangt de eigenaar/boer een kaartje met daarop het aantal knotters dat actief is geweest en het daaruit voortvloeiende richtbedrag.
De WGNL vertrouwt erop dat de eigenaar/boer hiermee akkoord gaat en een gerelateerd bedrag aan ons zal overmaken.

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied