Organ-ANBI

ANBI Gegevens STICHTING W.G.N.L.

De Stichting WGNL staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In verband met de ANBI-regelgeving moet vanaf 1 januari 2014 via de website onderstaande gegevens openbaar zichtbaar worden gemaakt.

Naam: Stichting Werkgroep Groenbeheer Nootdorp – Leidschendam
Fiscaal nummer: 8082.48.017.B.01
KvK nummer: 27 18 28 43
Contactgegevens: Secretariaat St. WGNL
Schadeken 138
2264 KD Leidschendam
Bestuurssamenstelling: Voorzitter:               Wim Visser
Secretaris:                Oscar de Man
Penningmeester:  Paul Joormann
Bestuurslid:             Michel Hoogervorst
Bestuurslid:             Nok van Veen
Bestuurslid:             Vacature
Beleidsplan: Klik hier om het Beleidsplan te openen.
Beloningsbeleid: Alle vrijwilligers die werken voor of namens de Stichting WGNL voeren al hun werkzaamheden uit zonder beloning voor verrichte activiteiten. In principe is daarmee al het werk verricht namens of door de St. WGNL onbezoldigd vrijwilligerswerk.
Doelstelling:

 

De stichting heeft ten doel: Het instandhouden en ontwikkelen van natuur- en landschapswaarden in de regio, in het bijzonder in het buitengebied van de gemeenten Nootdorp en Leidschendam.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • praktisch natuur- en landschapsbeheer;
  • weidevogelbeheer;
  • uilenbeheer, met name gericht op kerkuil en steenuil;
  • het geven van voorlichting / educatie;
  • het langs legale weg ondernemen van actie daar waar natuur- en landschapswaarden in het gedrang komen.
Verslag van activiteiten: Zie onder Inhoud het “Verslag Knotseizoen” en het “Weidevogelverslag”.
Financiƫle verantwoording: Klik hier om het laatste jaaroverzicht te bekijken.
   

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied