Organ-30-jaar-wgnl

Al meer dan 30 jaar WGNL

 

Logo WGNL oude 1983

Ooit in klein verband als WGN e.o. begonnen en in 1983 officieel opgericht.
De eerste vergadering wordt nu aangehouden als startdatum van wat nu “onze” stichting is.


Wilt u in vogelvlucht meer weten hoe het allemaal zo is gelopen klik dan op onderstaande link.

het oude logo van de WGN

 

Open het Historisch Overzicht
 
De (St.) WGNL in vogelvlucht
1983

17 okt. 1983

Voor de officiële oprichting werden er al knotactiviteiten verricht en werd er al aan weidevogelbescherming gedaan.

1ste vergadering over het oprichten van een knot- en weidevogelgroep.

1 jan. 1984 Officiële start van (toen nog) Werkgroep Groenbeheer Nootdorp en omgeving, afgekort tot WGN e.o.

De groep bestond uit 6 kerngroepsleden en 6 (en later meer) “zaterdagvrijwilligers”.
Er was nog geen officieel bestuur, maar de kerngroep regelde diverse zaken in onderling overleg.

Doelstelling: “in aktie komen daar waar natuur en landschap in de verdrukking komen”.
Praktisch betekende dit: knotten, weidevogel­bescherming, nestkasten bouwen.

 1991  Steeds meer activiteiten en vrijwilligers rond Leidschendam: de naam wordt aangepast naar Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam, afgekort tot WGNL.
 1995  Milieuprijs Leidschendam toegekend voor het (voorbeeld-)project “Natuurvriendelijke oevers Kapelplasje”.
 1999  Samen met Natuur- en Milieugroep Pijnacker en Delftse Natuurwacht:project “Natuurbelevingseiland Dobbeplas” (Nootdorp), waar een vogelkijkhut, een ringslangenbroedhoop en glooiende oevers aangelegd worden. Helaas moest de vogelkijkhut in 2015 door vandalisme weer verdwijnen.
Het onderhoud wordt in de daaropvolgende jaren uitgevoerd door de vrijwilligers van de WGNL: het vrij houden van paden, het snoeien van opschietende struiken en het maaien van riet dat het uitzicht vanuit de vogelkijkhut belemmert.
 1999  In verband met (o.a.) aanvragen van subsidies zijn we een Stichting geworden met een officieel bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester.
2007  Onze weidevogel- en uilenspecialist Martin van de Reep krijgt de Willem-van-der-Helm-trofee van de agrarische natuurvereniging Wijk en Wouden, voor grote verdienste voor weidevogels en uilen in dit gebied.
 2008  Op 11 oktober 2008 wordt tijdens het 25-jarig jubileumfeest onze secretaris Hans Rensen benoemd tot erelid. Zie ook elders op deze website.
 2011  Op 28 oktober 2011 wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst onze weidevogelgoeroe Martin van de Reep benoemd tot erelid. Zie ook elders op deze website.
 2012  Ook Sjaak Schoo krijgt de Willem-van-der-Helm-trofee voor zijn inzet voor de weidevogels.
2013 Huidige activiteiten:
– 30 actieve knotters, op 35 locaties, 1500 knotbomen (waarvan ca. 350 aangeplant door de WGNL);
– 45 weidevogelbeschermers die bij 32 agrariërs op ca. 550 ha land werken;
–   2 uilenspecialisten die nestkasten voor steenuilen en kerkuilen ophangen en controleren:

  • 63 steenuilenkasten, 9 in gebruik door steenuilen;
  • 20 jongen, waarvan 19 uitgevlogen;
  • 31 nestkasten in gebruik door spreeuwen, 7 door koolmezen (2010);
  • 36 kerkuilenkasten, 4 broedparen, 12 jongen uitgevlogen (2007).
Gedurende haar hele bestaan heeft de WGN(L) zich ook logo 2000met  andere zaken beziggehouden:

  • Deelnemen aan overleg- en adviesgroepen.
  • Voorstellen van beheersplannen (Dobbeplas, Nootdorp),
   indienen van bezwaarschriften (b.v. tegen de aanleg van fietspaden door weidevogelgebieden).
  • Nieuwsbrief GroenDoen houdt de vrijwilligers, knot- en weidevogelboeren en donateurs twee maal per jaar op de hoogte van onze activiteiten en vermeldt wetenswaardigheden over natuur en landschap.
  • Contacten met de pers: niet alleen aankondigingen van activiteiten, maar ook artikelen met foto’s, optredens voor de lokale radio en tv.
  • De WGNL heeft steeds excursies voor haar vrijwilligers georganiseerd: naar natuurgebieden als Naardermeer, de Weerribben, Wormer- en Jisperveld, naar uithoeken van het land als Noord-Groningen en Ameland, en zelfs naar het buitenland: Hoge Venen/Ardennen en Lieler/Luxemburg.
De laatste jaren zijn fietstochten populair: door ons eigen poldergebied, langs de Landgoederen­route en door de duinen, door het Westland en langs Ackerdijk, over Voorne-Putten, rond de Rottemeren, door de Bollenstreek.

  • Vanaf het begin deed de werkgroep mee aan de manifestatie “Leidschendam Leeft” (tot 1991 nog “Eigen Kweek” geheten). Hier presenteren diverse organisaties zich aan het publiek. Ook op andere gelijksoortige bijeenkomsten (b.v. Jongveedag Nootdorp, Polderdag Zoetermeer) werd voorlichting gegeven over de activiteiten en werden vrijwilligers geworven.Voor de kinderen werd jaren achter elkaar steeds een nieuw spel gemaakt.
   In een grijs verleden (1995 ?) werd het idee voor de openingshandeling van ‘Leidschendam Leeft’ geleverd door de WGNL: een boomstam die de ingang versperde, moest door de burgemeester doorgezaagd worden.
   Het zagen is sindsdien een vast onderdeel bij onze stand en bij kinderen blijvend populair.
  • Regelmatig zijn er projecten met scholen gedaan, waarbij schoolklassen mee naar buiten genomen werden voor een (nadere) kennismaking met de natuur.
  • En gedurende ons hele bestaan hebben we de natuurlijke omgeving van Nootdorp en Leidschendam zien veranderen: polder werd industrieterrein, weiland werd woonwijk en knotwilgen en weidevogels verdwenen naar de marge.
   Maar niet getreurd: we blijven ons best doen “daar waar natuur en landschap in de verdrukking komen” ! Omdat het nodig is, maar vooral ook omdat we er plezier in hebben !
logo WGNL 30jaar
2013 Op 28 september 2013 wordt tijdens het 30-jarig jubileumfeest onze voorzitter Wim Visser benoemd tot erelid. Wim was op dat moment ook 25 jaar als vrijwilliger actief bij de WGNL. Zie ook elders op deze website.

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied