Groen-Knotverslagen

KNOTVERSLAGEN GROENBEHEER WGNL

De zgn. knotverslagen informeren alle WGNL’ers en overige lezers van deze website en/of onze nieuwsbrief “GroenDoen” over de activiteiten en resultaten van het knotseizoen. Het knotseizoen van Werkgroep Groenbeheer is het winterseizoen dat loopt van 1 september t/m 31 augustus. Knotverslagen zijn ook bedoeld als archiefmateriaal van de St. WGNL.

Hieronder ziet u de jaargangen van de verslagen die op de website beschikbaar zijn.

[expand title=”KNOTVERSLAG 2016 – 2017: Klik hier”]

KNOTVERSLAG SEIZOEN 2016 – 2017

Inleiding.
Dit verslag is bedoeld als archiefmateriaal en om alle WGNL’ers en overige lezers te informeren over het knotseizoen dat liep van 1 september 2016 t/m 31 augustus 2017.

Algemeen.
Tijdens de (fiets)polderdag op hemelvaartsdag 25 mei stonden we met ons informatiepaneel bij Knooppunt 25 bij de Meer en Geerweg Stompwijk om info over weidevogels en uilen te verstrekken. Mede dank zij het mooie (fiets)weer kwamen er heel veel bezoekers.

Op vrijdag 14 oktober heeft een 4-tal WGNL`ers een boerderij-schoolklas begeleid met het snoeien van bomen. Deze leerlingen met hun onderwijzeressen hebben op de boerderij van Fam Bohemen een 20-tal dagen vanaf maart de seizoenen met het daarbij horende werk (mede)uitgevoerd. Het snoeien van diverse bomen op het erf was de afsluiting van dit project. Heel leuke enthousiaste kinderen die goed meewerkten. De WGNL heeft deze dag voor het benodigde gereedschap gezorgd.

Op zaterdag 5 november hebben 16 ervaren knotters van de WGNL tijdens de Natuurwerkdag -tevens 1e knotdag- en 4 buurtbewoners flink gewerkt in en bij het laantje van ds Loeff in Nootdorp. Diverse zware Elzen zijn omgehaald om weer verjonging onderin te krijgen. De takken van de knotwilgen zijn op takkenrillen in het laantje gelegd. We kunnen op een zeer geslaagde dag terugkijken.

Op 18 maart 2017 (reserve dag) was de afsluitbijeenkomst. Bij de auto`s op het parkeerterrein werd een drankje gedronken en wat nagepraat. Een ieder kon vervolgens met een goed gevoel naar huis.

De geplande knotwerkzaamheden liepen van 5 november 2016 t/m 4 maart 2017. Dit seizoen waren er 12 knotdagen (inclusief 1 reservedag) gepland. Ook de reservedag 18 maart is gebruikt.

De werkzaamheden.
In ons bestand hebben we op peildatum 31-8-2017 27 werklocaties. Het aantal actieve knotters bedroeg 29. Met actief wordt hier bedoeld, zij die tenminste 1 x dit seizoen meewerkten.
Dit seizoen waren dat:

Jan vd Akker Peter Janson Ed Franse Ton Lassche
Casper Ardts Paul Joormann Hans van Santen Krijn Triep
Jan Dogterom Bert v Leeuwen Ab Spaan Hans Melief
Henk de Bruijn Aad Lems Wim Visser Michiel Flapper
Hans Bruijstens Loek Groenewegen Kees van der Voort Menno Flapper
Harm Gerrits Marianne Gerrits Oscar de Man Metha de With
Simone de Haan Peter Peters Wijnand Wiegeraadt
Michel Hoogervorst Martijn Klem Wim Witt

De knotadressen doen wij gemiddeld 1 x per 3 jaar aan, tenzij er heel veel werk zit, dan meestal ieder jaar.

Dit knotseizoen is er op de volgende data en locaties gewerkt.
05-11-2016 Ds Loeff laantje, Nootdorp. Wilgen knotten, elzen kortzetten.
12-11-2016 Dobbeplas Nootdorp. Elzenopslag verwijderd en essen gesnoeid.
26-11-2016 Fam. G. v. Rijn, Leidschendam. Wilgen en essen knotten.
10-12-2016 Mw Westerveld, Leidschendam. Kronkelwilg zware tak afzagen.
10-12-2016 Fam. J-K. Goet, Leidschendam. Wilgen knotten.
24-12-2016 Dobbeplas, Nootdorp. Riet maaien, diverse bomen snoeien.
07-01-2017 Mw M. v. Leeuwen Den Haag. Wilgen knotten en essen snoeien.
14-01-2017 Fam. D. Kerkvliet, Leidschendam. Wilgen knotten.
21-01-2017 Fam. H v Doorn, Berkel. Wilgen knotten.
04-02-2017 Fam. P v Bohemen, Leidschendam. Wilgen en essen knotten.
04-02-2017 Fam. H.A.C. v. Santen Leidschendam. Treurwilg inkorten(vervolg).
18-02-2017 Fam. Tielemans, Leidschendam. Wilgen knotten + divers snoeiwerk.
18-02-2017 Fam. G Hoogendoorn, Leidschendam. Wilgen knotten .
04-03-2017 Fam. A breedijk, Leidschendam. Wilgen knotten.
Reservedag:
18-03-2017 Fam. D. Kerkvliet, Leidschendam. Wilgen aanplanten.

In totaal zijn er 172 mensdagen op de 11 knotwerkdagen door de WGNL’ers gereali¬seerd, hetgeen inhoudt gemiddeld 16 personen(min. 9 en max. 20) per knotdag. Het totaal aantal mensdagen is weer wat toegenomen t.o.v. vorig jaar(was 141).

Voor de statistieken:
De resultaten zijn o.a.
– 2 grote treurwilg flink ingekort.
– 278 bomen geknot.
– 12 knotwilgen aangeplant(zelf plantmateriaal gemaakt).
– 8 wilgenplanters gemaakt voor derden.
– 65 m takkenril aangelegd/bijgevuld.

PR.
Op onze website worden de knotdagen vermeld. Via de infokraam bij de Polderdag en bij de Leidse Hooidagen zijn talrijke folders uitgereikt.

Veiligheid.
Ook dit seizoen hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.
Onze werkzaamheden moeten volgens onze ARBO-richtlijnen uitgevoerd worden, o.a. bij motorzaag ca 2 m afstand houden!. Dit wordt nogal eens vergeten, zodat er constant gehamerd moet worden op “afstand houden”. Er komt een stukje over in volgende GroenDoen De zgn. zaaglaarzen, zaagbroeken en helm/oordoppen/scherm bieden goede bescherming. Is ook verplicht volgens ARBO.
Het dragen van een veiligheids¬helm en werkhandschoenen bewijzen voortdurend het nut hiervan.

Gereedschap.
Dit seizoen werd het WGNL-gereedschap weer gestald bij de Fam Dogterom te Leidschendam. Bert v Leeuwen, Jan vd Akker, Henk de Bruijn en Hans v Santen pleegden het nodige gereedschapsonderhoud. Onderhoud gebeurde min of meer continue. De aanhanger heeft een wiel dat na het krijgen van een nieuwe band steeds los loopt. Wordt opgelost.

Waarnemingen.
5-11-2016
Een grote bonte specht ziet het omzagen van dikke elzen niet zo zitten, maar er blijven er nog genoeg voor hem over.
12-11-2016
Een roodborst en een grote bonte specht volgen de werkzaamheden.
24-12-2016
Een watersnip vliegt weg naar een eilandje in de buurt. Op de plas veel smienten, meerkoeten en aalscholvers. Ook enige dodaarzen duiken regelmatig op. Een winterkoninkje komt in het pasgemaaide riet naar eten zoeken. Veel muizen runnen voor de maaibalk weg.
21-1-2017
IJs op de sloten! Een prachtige Hollandse winterdag. Diverse winterkoninkjes en een roodborst komen op de bossen takken zitten. Veel ganzen (incl. keutels) overal. Een torenvalk schuimt het weiland af.
18-2-2017
Een atalanta zit in de schuur op een kastdeur, lijkt een winterslaap te doen. Wulpen laten hun klagelijke roep horen. Diverse bewoonde ooievaarsnesten rond de Oostvlietweg!

Tot slot.
We kunnen wederom terugzien op een geslaagd knotseizoen, waarbij hard gewerkt is en de werksfeer prima was.
Op de meeste knotdagen was er een goede opkomst en dat is toch wel motiverend. Gelukkig hebben we weer een paar nieuwe enthousiaste krachten erbij. Ze zijn zeer welkom.
Dat de werksfeer goed was komt zeker ook door de goede zorgen van de eigenaren, die ons ook dit seizoen weer van koffie, soep enzovoort hebben voorzien. Vooral tijdens de lunch met een kop (erwten)soep, worden de nodige nieuwtjes uitgewisseld en heel wat spannende en/of leuke verhalen verteld.

We kijken al weer uit naar het nieuwe seizoen.!!

Wim Visser.

[/expand]
[expand title=”KNOTVERSLAG 2015 – 2016: Klik hier”]

KNOTVERSLAG SEIZOEN 2015 – 2016

Inleiding.
Dit verslag is bedoeld als archiefmateriaal en om alle WGNL’ers en overige lezers te informeren over het knotseizoen dat liep van 1 september 2015 t/m 31 augustus 2016.

Algemeen.
Tijdens de (fiets) polderdag op 5 mei stonden we met ons informatiepaneel bij de Kasteelhoeve van de fam. Duivenvoorde, Veurseweg 348 in Voorschoten om info over weidevogels en uilen te verstrekken. Mede dank zij het mooie (fiets-) weer kwamen er heel veel bezoekers.

Op vrijdag 16 oktober heeft een 4-tal WGNL`ers een boerderij-schoolklas begeleid met het snoeien van bomen. Deze leerlingen met hun onderwijzeressen hebben op de boerderij van Fam. Bohemen een 20-tal dagen vanaf maart de seizoenen met het daarbij horende werk (mede) uitgevoerd. Het snoeien van diverse bomen op het erf was de afsluiting van dit project. Heel leuke enthousiaste kinderen die goed meewerkten. De WGNL heeft deze dag voor het benodigde gereedschap gezorgd.

Op zaterdag 7 november hebben 11 ervaren knotters van de WGNL tijdens de Natuurwerkdag – tevens 1e knotdag – slechts 1 natuurwerkdag-vrijwilliger begeleid. Aan de Stompwijkseweg was een mooie locatie met dito knotwilgen voor deze dag uitgekozen. Ondanks de geringe opkomst van buiten de WGNL kunnen we toch op een geslaagde dag terugkijken.

Op 26 maart 2016(reserve dag) was de afsluitbijeenkomst. Bij de auto`s op het parkeerterrein werd een drankje gedronken en wat nagepraat. Een ieder kon vervolgens met een goed gevoel naar huis.

De geplande knotwerkzaamheden liepen van 7 november 2015 t/m 12 maart 2016. Dit seizoen waren er 11 knotdagen (inclusief 1 reserve dag) gepland. Ook de reservedag 26 maart is gebruikt.

De werkzaamheden.
In ons bestand hebben we op peildatum 31-8-2016 31 werklocaties. Het aantal actieve knotters bedroeg 26. Met actief wordt hier bedoeld, zij die tenminste 1 x dit seizoen meewerkten.
Dit seizoen waren dat:

Jan vd Akker Peter Janson Casper Ardts Michel Hoogervorst
Ton Lassche Paul Joormann Siem Paap Wijnand Wiegeraadt
Jan Dogterom Bert v Leeuwen Hans van Santen Henk de Bruijn
Aad Lems Ab Spaan Ed Franse Hans Bruijstens
Loek Groenewegen Wim Visser Harm Gerrits Oscar de Man
Krijn Triep Marianne Gerrits Simone de Haan Peter Peters
Kees vd Voort Wim Witt

De knotadressen doen wij gemiddeld 1 x per 3 jaar aan, tenzij er heel veel werk zit, dan meestal ieder jaar.

Dit knotseizoen is er op de volgende data en locaties gewerkt.
07-11-2015 Dhr P. v.d. Nouweland, Leidschendam. Wilgen knotten.
21-11-2015 Fam. G. v. Rijn, Leidschendam. Wilgen en essen knotten.
05-12-2015 Fam. A. Kraal, Leidschendam. Treurwilg inkorten.
05-12-2015 Fam. M. Mooijman, Leidschendam. Wilgenknotten.
19-12-2015 Fam. L. Snijders,Den Haag. Wilgen knotten.
02-01-2016 Dobbeplas Nootdorp. Elzen en wilgen kort zetten.
16-01-2016 Fam. H. v. Doorn, Berkel. Wilgen knotten.
30-01-2016 Fam. Olsthoorn, Nootdorp. Wilgen knotten.
13-02-2016 Fam. C. Goet, Leidschendam. Wilgen knotten.
13-02-2016 Fam. A. Kraal Leidschendam. Treurwilg inkorten (vervolg).
27-02-2016 Fam. J. v. Zweden, Leidschendam. Wilgen knotten.
12-03-2016 Dhr P. v.d. Nouweland, Leidschendam. Wilgen knotten (vervolg).
12-03-2016 Kinderboerderij Leidsenveen. Wilgen knotten.
26-03-2016 Dobbeplas, Nootdorp. Pad egaliseren en wilgenopslag uit de nieuwe natuurvriendelijke oever verwijderen.

In totaal zijn er 142 mensdagen op de 11 knotwerkdagen door de WGNL’ers gerealiseerd, hetgeen inhoudt: gemiddeld 14 personen (min. 10 en max. 18) per knotdag. Het totaal aantal mensdagen is iets minder dan het gemiddelde van de laatste 10 jaar.

Voor de statistieken:
De resultaten zijn o.a.
– 1 grote treurwilg flink ingekort.
– 283 bomen geknot.
– 2 knotwilgen aangeplant(zelf plantmateriaal gemaakt).
– 10 wilgenplanters gemaakt voor derden.
– 50 m takkenril aangelegd/bijgevuld.
– 5 aanhangers vol wilgentakken afgeleverd voor oeverversteviging.

PR.
Op onze website worden de knotdagen vermeld. Via de infokraam bij de Polderdag en bij de Leidse Hooidagen zijn talrijke folders uitgereikt.

Veiligheid.
Ook dit seizoen hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.
Onze werkzaamheden moeten volgens onze ARBO-richtlijnen uitgevoerd worden, o.a. bij motorzaag ca 2 m afstand houden!. De zgn. zaaglaarzen zaagbroeken en helm/oordoppen/scherm bieden goede bescherming. Is ook verplicht volgens ARBO.
Het dragen van een veiligheidshelm en werkhandschoenen bewijzen voortdurend het nut hiervan.

Gereedschap.
Dit seizoen werd het WGNL-gereedschap weer gestald bij de fam. Dogterom te Leidschendam. Bert v. Leeuwen, Jan v.d. Akker en Hans v. Santen pleegden het nodige gereedschapsonderhoud. Onderhoud gebeurde min of meer continue. De aanhanger heeft nieuwe banden gekregen.

Waarnemingen.
21-11-2015
Het plensde tot 9u30, daarna droog! Zwermen kieviten in de polder en vlakbij een roodborst.
05-12-2015
Geen weer voor Sinterklaas want windkracht 6 levert mijterproblemen op. Gelukkig stonden de knotwilgen enigszins in de luwte, alleen in de hoge treurwilg was het goed borgen geblazen.
02-01-2016
Puttertjes en koolmezen in de elzen en winterkoninkjes in de houtril. Grote groepen smienten floten naar ons.
30-01-2016
2 Knobbelzwanen vliegen klapwiekend over. Mooi plas-drasgebiedje is nabij de boerderij aangelegd!
27-02-2016
Heel veel ganzen en zilvermeeuwen in en boven de weiden. Ook een lepelaar en een ooievaar strijken neer.

Tot slot.
We kunnen wederom terugzien op een geslaagd knotseizoen, waarbij hard gewerkt is en de werksfeer prima was.
Op de meeste knotdagen was er een redelijke opkomst en dat is toch wel motiverend. Vanwege blessures etc. kunnen we wel weer een paar frisse krachten gebruiken.

Dat de werksfeer goed was komt zeker ook door de goede zorgen van de eigenaren, die ons ook dit seizoen weer van koffie, soep, enzovoort hebben voorzien. Vooral tijdens de lunch met een kop (erwten)soep, worden de nodige nieuwtjes uitgewisseld en heel wat spannende en/of leuke verhalen verteld.
We kijken al weer naar het nieuwe seizoen uit.!!

Wim Visser.

[/expand]
[expand title=”KNOTVERSLAG 2014 – 2015: Klik hier”]

KNOTVERSLAG seizoen 2014 – 2015

Inleiding.
Dit verslag is bedoeld als archiefmateriaal en om alle WGNL’ers en overige lezers van “GroenDoen” te informeren over het knotseizoen dat liep van 1 september 2014 t/m 31 augustus 2015.

Algemeen.
Tijdens de (fiets)polderdag op 17 mei stonden we met ons informatiepaneel in de wagenschuur bij fam J. Groenewegen aan de Geerweg nabij Stompwijk om info over weidevogels te verstrekken, maar ook om weidevogels m.b.v. telescopen te laten zien in de omringende weiden. Niet zoveel weidevogels vielen te spotten, maar wel heel veel aanloop en leuke reacties.
Op zaterdag 1 november hebben 8 ervaren knotters van de WGNL tijdens de Natuurwerkdag zo’n 10 vrijwilligers begeleid. De Gemeente LSDM-VBG,had voor deze dag een rij knotwilgen aan de Reuvenslaan en de Keltenlaan in Voorburg aangewezen om te knotten. Onze aanhanger met gereedschap is hier weer ingezet. Het was voor de tijd van het jaar heel warm die dag – zo`n 20 graden -, je kon in je T-shirt werken. Leuk dat er ook iemand uit Azie(Korea?) mee kwam knotten. Hollandser je vakantie doorbrengen kan bijna niet. Cameraman Jacques van Herten van Midvliet heeft die dag diverse vrijwilligers en bewoners geïnterviewd en onze werkzaamheden vastgelegd in een filmpje en dit op YouTube gezet. (zie Natuurwerkdag Voorburg). Zowel de gemeente, de vrijwilligers en de WGNL’ers kunnen op een zeer geslaagde dag terugkijken.
Op 8 november 2014 is de startbijeenkomst/annex 1e knotdag gehouden op het natuureiland in de Dobbeplas te Nootdorp. Het te maken pad door het elzenbos werd voor een groot deel gerealiseerd.Op 14 maart 2015 was de afsluitbijeenkomst. Bij de Fam. Spaan, werd na een dag hard werken aldaar, het knotseizoen onder het genot van een hapje en een drankje geëvalueerd. Een ieder kon zo met een goed gevoel het seizoen afsluiten.De geplande knotwerkzaamheden liepen van 8 november 2014 t/m 14 maart 2015. Dit seizoen waren er 10 knotdagen (plus 1 reserve) gepland. De reservedag is niet gebruikt.

De werkzaamheden.
In ons bestand hebben we op peildatum 31-8-2015 35 werklocaties. Het aantal actieve knotters bedroeg 26. Met actief wordt hier bedoeld, zij die tenminste 1 x dit seizoen meewerkten.
Dit seizoen waren dat:

Jan vd Akker Peter Janson Casper Ardts Michel Hoogervorst
Lennert Bregman Paul Joormann Siem Paap Wijnand Wiegeraadt
Jan Dogterom Bert v Leeuwen Hans van Santen Henk de Bruin
Aad Lems Ab Spaan Ed Franse Hans Bruijstens
Loek Groenewegen Wim Visser Harm Gerrits Oscar de Man
José vd Voort Marianne Gerrits Simone de Haan Peter Peters
Kees vd Voort Wim Witt

De knotadressen doen wij gemiddeld 1 x per 3 jaar aan, tenzij er heel veel werk zit, dan meestal ieder jaar.

Dit knotseizoen is er op de volgende data en locaties gewerkt.
08-11-2014   Dobbeplas Nootdorp, Elzen en wilgen kortzetten.
22-11-2014   Dobbeplas Nootdorp, Elzen/wilgen kortzetten. Riet verwijderen.
06-12-2014   Fam. G. v Rijn Leidschendam Wilgen en essen knotten.
20-12-2014   Fam. J. v Santen Stompwijk wilgen/essen knotten.
03-01-2015   Fam. A. Breedijk Leidschendam.Wilgen knotten.
17-01-2015   Fam. H. v Doorn, Berkel. Wilgen knotten.
31-01-2015   Fam. H. v Santen, Stompwijk. Wilgen knotten.
31-01-2015   Fam. N. Doeleman,Wilsveen. Wilgen knotten.
14-02-2015   Fam. L. de Winter, Leidschendam, Wilgen knotten.
28-02-2015   Fam. Rodenburg, Pijnacker. Wilgen knotten.
14-03-2015   Fam. A. Spaan Wilsveen. Diverse boomsoorten snoeien.

In totaal zijn er 163 mensdagen op de 10 knotwerkdagen door de WGNL’ers gereali­seerd, hetgeen inhoudt gemiddeld 16 personen(min. 12 en max. 18) per knotdag. Dit is iets minder dan het gemiddelde van de laatste 10 jaar.

Voor de statistieken:
De resultaten zijn o.a.
– 200 m2 riet uitgetrokken en afgevoerd.
– 175 bomen geknot.
– 800 m2 (gerief-) bos kort gezet.
– 7 knotwilgen aangeplant (zelf plantmateriaal gemaakt).
– 12 wilgenplanters gemaakt voor derden.
– 80 m takkenril aangelegd.

PR.
Op onze website worden de knotdagen vermeld. Via de infokraam bij de Polderdag zijn talrijke folders uitgereikt.

Veiligheid.
Ook dit seizoen hebben zich geen grote persoonlijke ongeluk­ken voorgedaan.
Tijdens het gebruik van de motorzaag wordt , ondanks alle waarschuwingen, nogal eens een beetje te nonchalant gedaan, door zowel de zagers als de mensen vlakbij. Dit moet volgens onze ARBO-richtlijnen uitgevoerd worden, ca 2 m afstand houden!. De zgn. zaaglaarzen zaagbroeken en helm/oordoppen/scherm bewijzen goede diensten. Is ook verplicht volgens ARBO.
Het dragen van een veiligheids­helm en werkhandschoenen bewijzen voortdurend het nut hiervan.

Gereedschap.
Dit seizoen werd het WGNL-gereedschap weer gestald bij de Fam Dogterom te Leidschendam. Bert v Leeuwen, Jan vd Akker en Hans v Santen pleegden het nodige gereedschapsonderhoud. Onderhoud gebeurde min of meer continue. De aanhanger is aan nieuwe banden toe.

Waarnemingen.
22-11-2014
2 Wilde zwanen vliegen roepend over. Heel ander geluid dan bij knobbelzwanen. Het van riet ontdane schelpeneiland bleek een prima lunchplek. Vooral met een lekker zonnetje erbij smaakte de soep extra lekker.
06-12-2014
Waarschijnlijk een grauwe gors vloog weg. Veel V-formaties ganzen in de lucht.
20-12-2014
Heel veel wind(storm waarschuwing), maar kwam van de goede kant. Geen last van gehad. De voorspelde regen bleef weg.
03-01-2015
Grote dikke haas die vlakbij zat, heeft dankzij de vogelgriep (jachtverbod) de kerst overleefd. Groepen wulpen in de polder. In de Stompwijkse vaart zitten kuifeendjes in een waar duikparadijs.
17-01-2015
Heel veel zwanen- en driehoekmosselen waren opgebaggerd.
14-02-2015
We horen voor het eerst dit jaar weer een grutto.
28-02-2015
Heel veel huismussen op het boerenerf en een heel mooie pauw.
14-03-2015
Enkele fazanten en een grote bonte specht gehoord en gezien.

Tot slot.
We kunnen wederom terugzien op een geslaagd knotseizoen, waarbij keihard gewerkt is en de werksfeer heel goed was.
Op de meeste knotdagen was er een behoorlijke opkomst en dat is zeer motiverend. We kunnen wel weer een paar frisse krachten gebruiken, want het aantal blessures etc. speelt bij diverse knotters parten.

Dat de werksfeer goed was komt zeker ook door de goede zorgen van de eigenaren, die ons ook dit seizoen weer van koffie, soep enzovoort hebben voorzien. Vooral tijdens de lunch met een kop (erwten)soep, worden de nodige nieuwtjes uitgewisseld en heel wat spannende en/of leuke verhalen verteld.
We kijken al weer uit naar het nieuwe seizoen.!!

Wim Visser.

[/expand]
 

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied