Weide-vogelgroep

WAT DOEN DE VRIJWILLIGERS van de wg WEIDEVOGELBEHEER?

Gewapend met handschoenen en verrekijker het open veld in om het gedrag van vogels te bestuderen. Samen met een ervaren vogelaar enkele uren per week op pad in de natuur. De kunst is nu om:
a- het herkennen van het vlieggedrag van weidevogels als kievit, grutto, tureluur, scholekster enz. om te ontdekken of er paartjes, nesten en/of jongen in het gebied zitten,
b- het herkennen van de slimme afleidingsmanoeuvres van de weidevogels om zo de kwetsbare kraamkamer te ontdekken.

In overleg met de boer wordt dan besloten wat gedaan moet worden om de nesten te beschermen: markeerstok of nestbeschermer.

Een merkstok wordt voor en achter een gevonden nest geplaatst. Wanneer de boer gaat maaien ziet hij waar een nest ligt en zal eromheen maaien. Wanneer de boer echter meldt dat de koeien het land in gaan moet boven een nest een nestbeschermer worden geplaatst, zodat de koeien de eieren niet kunnen vertrappen.

Dit alles om het broedsucces van “jouw” weidevogels te verhogen. Tevens worden statistieken bijgehouden van de ontwikkelingen in “jouw” gebied.

Nieuwe vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers volgen een door leden van de “Groene Motor” gegeven cursus weidevogelbescherming en zullen zeker het eerste seizoen met een ervaren vogelaar samen werken. Je kan jezelf opgeven voor deze cursus via deze website of via een e-mailbericht aan ons secretariaat: secretaris@wgnl.nl.

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied