Weide-meldingen eieren

MELDEN AANTREFFEN EERSTE EI 

De vrijwilligers van de W.G.N.L. die meedoen aan weidevogelbescherming worden verzocht het eerste ei dat zij vinden van de verschillende soorten weidevogels te melden.
Meldt de gegevens en bijzonderheden van uw vondst aan:
Onze weidevogelcoördinator Martin vd Reep, tel. 06-5475 8950
– en –
Onze webmaster, e-mail: Webmaster-WGNL, tel. 06-2229 4346
Betreft het mogelijk een landelijk eerste kievitsei meld dit dan volgens de procedure onder Tips.

Alleen de eerste vondsten per soort worden op deze website vermeld.
Heeft u ook een leuke foto? Stuur deze dan aan: Webmaster-WGNL
Voor overige vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Martin vd Reep 06-5475 8950

Aanmelden eivondsten

GEMELDE EIEREN seizoen 2016: Klik hier

Gemelde / bekende eerste eieren seizoen 2016
Soort Regio Datum Tijd Locatie/Opmerkingen
Kievit Landelijk: Sint Oedenrode (NB)
door Wil Foolen, Piet Delisse.
09 maart ??:?? Maisperceel
Nest met 1 ei.
Kievit Zuid-Holland: Maasland
door Arie van Nierop.
14 maart   Nest met 1 ei
Kievit WGNL-1e-
door Martin van de Reep.
21 maart 13:52 Perceel Wilber v.dr Post.
Nest met 1 ei
Kievit WGNL-2e-
door Martin van de Reep.
21 maart 14:04 Perceel E. van der Post
Al bebroedt nest met 4 ei.
         
Grutto Landelijk: Waterland-Oost (NH)
door Ab Kalkman.
25 maart 10:00 Grasperceel in Waterland.
Nest met 1 ei.
Grutto Zuidholland: Zoeterwoude
door Kornelis Kalsbeek.
31 maart 11:30 Grote Westeinder Polder.
Nest met 2 ei.
Grutto WGNL-1e-
door Henk Monteny.
08 april 11:30 Bieslandse Bovenpolder.
Nest met 2 ei.
Grutto WGNL-2e-
door Martin van de Reep.
09 april 12:20 Land Kees Olsthoorn.
Nest met 4 ei.
         
Tureluur Landelijk: Wormer (NH)
door Jos Brouwer.
06 april 10:30 Jisperveld.
Nest met 2 ei.
Tureluur  Zuidholland: Stompwijk
door Martin van de Reep
 09 april  12:27 Land Kees Olsthoorn
Nest met 1 ei.
Tureluur  WGNL-1e- zie hiervoor
door …..
 09 april  12:27 Land Kees Olsthoorn
Nest met 1 ei.
Tureluur  WGNL-2e- door Pieter vd Kerkhoff en Fred Reeder.  13 april  14:35 Land Willem v Vliet, percl 1
Nest met 3 ei.
         
Scholekster Landelijk: Obdam (NH)
door Harry Ootes.
 26 maart  13:00 Polder Berkmeer
Nest met 4 ei.
Scholekster WGNL-1e- Biesland
door Henk Monteny.
 21 april  11:00 Bieslandse Bovenpolder
Nest met 3 ei.
Scholekster WGNL-2e-
door ….
     
         
Wulp Landelijk: Liederbroek (OV)
door Bernard Reuvekamp.
 26 maart  11:00 Nest met 1 ei.
Wulp WGNL-1e-
door ….
     
         
Gele kwikstaart door      
Lepelaar door      
Meerkoet WGNL: Leidschendam
door José v.dr Voort.
 09 april  10:55 Perceel 8 van der Weijden
Nest met 1 ei.
Veldleeuwerik door      
Wilde eend door      
Krakeend door      
Kuifeend door      
Slobeend door      
Zomertaling door      
Canadese gans WGNL: Leidschendam
door José v.dr Voort.
 09 april  11:35 Perceel 1 fam. Schipper
Nest met 1 ei.
Grauwe gans door      
         
GEMELDE EIEREN seizoen 2017: Klik hier

Gemelde / bekende eerste eieren seizoen 2017
Soort Regio Datum Tijd Locatie/Opmerkingen
Kievit Landelijk: Meidrecht (Ut)
door Flip ter Heide.
 09 maart 12:00 Maislandperceel.
Nest met 1 ei.
Kievit Zuid-Holland: Nieuwkoop
door Trix Bouman.
 10 maart  10:30 Pioenrozenveld.
Nest met 1 ei.
Kievit WGNL-1e-
door Lida v.d. Akker.
 13 maart  16:40 Graslandperceel vd Akker.
Nest met 1 ei.
Kievit WGNL-2e- door Pieter vd Kerkhoff & Fred Reeder.   15 maart  13:12 Perceel 3,  W. v. Vliet.
Nest met 2 ei.
         
Grutto Landelijk:  Krommeniedijk (NH)
door o.a. Gerrit Neeft.
22 maart  — Krommeniedijk bij Zaanstad.
Nest met 2 ei.
Grutto Zuidholland: Stompwijk
door Cornelis Kalsbeek.
28 maart  12:00 Westeindsepolder.
Nest met 1 ei.
Grutto WGNL-1e-: Stompwijk
door Martin van de Reep.
04 april  15:30 Perceel C. Olsthoorn.
Nest met 4 ei.
Grutto WGNL-2e-: Wilsveen (L-dam)
door José van der Voort.
15 april  11:30 Grasland perceel 2,  A.W. Schipper.
Nest met 2 ei.
         
Tureluur Landelijk: Kwadijk (NH)
door Tjaard Weijers.
26 maart  — Polder.
Nest met 1 ei.
Tureluur Zuidholland: Alphen a/d Rijn
door WVG Reeuwijk e.o.
 06 april  — Middelburg Polder.
Nest met ? ei.
Tureluur WGNL-1e-: Stompwijk
door Martin van de Reep.
 04 april  16:00 Perceel C. Olsthoorn.
Nest met 2 ei.
Tureluur WGNL-2e- Stompwijk
door Willem van Vliet.
 18 april  15:25 Perceel 10 W. van Vliet.
Nest met 4 ei.
         
Scholekster Landelijk:  Obdam (NH)
door Harrij Ootes.
 24 maart  15:40 Berkmeerpolder.
Nest met 1 ei.
Scholekster WGNL-1e- Stompwijk
door Fred Reeder.
 19 april  11:30 Perceel 7  W. van Vliet.
Nest met 2 ei.
Scholekster WGNL-2e-: Wilsveen (L-dam)
door José van der Voort.
 30 april  11:25 Perceel 11, fam. v. d. Weijden.
Nest met 4 ei.
         
Wulp Landelijk: Genemuiden (Ov)
door Jannes van Dijk.
  21 maart  12:00 . . .
Nest met 3 ei.
Wulp WGNL-1e-
door ….
     
         
Gele kwikstaart door      
Lepelaar door      
Meerkoet WGNL: Wilsveen (L-dam)
door José van der Voort.
30 april  11:20 Perceel 11, fam. v. d. Weijden.
Nest met 6 ei.
Veldleeuwerik door      
Wilde eend WGNL: Leidschendam
door José van der Voort.
 30 april  13:10 Perceel 8, fam. A.W. Schipper.
Nest met 6 ei.
Krakeend WGNL: Leidschendam
door José van der Voort.
 01 juni  12:40 Perceel 2, fam. A.W. Schipper.
Nest met 7 jonge eendjes.
Kuifeend door      
Slobeend door      
Zomertaling door      
Canadese gans WGNL: Wilsveen (L-dam)
door José v.dr Voort.
 22 april  11:05 Grasland fam. v.d. Weijden.
Nest met 6 ei.
Grauwe gans door      
         

 

GEMELDE EIEREN seizoen 2018: Klik hier

Gemelde / bekende eerste eieren seizoen 2018
Soort Regio Datum Tijd Locatie/Opmerkingen
Kievit Landelijk: Noordeloos (ZH)
door André Hornstra.
 14 maart 18:14 Graslandperceel, polder Botersloot.
Nest met 1 ei.
Kievit Zuid-Holland: Noordeloos,
gem. Giessenlanden
door André Hornstra.
 14 maart 18:14 Graslandperceel, polder Botersloot.
Nest met 1 ei.
Kievit WGNL-1e-: Stompwijk
door José v.dr Voort.
27 maart 13:02 Graslandperceel Oudshoorn, Drooggem. Gr. Polder. Nest met 1 ei.
Kievit WGNL-2e-: Leiden
door Martin v.d. Reep.
27 maart 13:27 Perceel Oostvlietpolder (nabij vossenraster). Nest met 1 ei.
         
Grutto Landelijk: Giessenburg (ZH)
door André Hornstra
01 april 16:30 Maislandperceel.
Nest met 1 ei.
Grutto Zuidholland: Giessenburg
door André Hornstra.
01 april 16:30  Maislandperceel.
Nest met 1 ei.
Grutto WGNL-1e-: Stompwijk
door Ton Lassche, groep Jet/Krijn
06 april 12:30 Graslandperceel Westeinderweg
fa v. Leeuwen. Nest met 1 ei.
Grutto WGNL-2e-: Stompwijk
door Fred Reeder
18 april 11:55 Grasperceel 9, MTS v. Vliet-v.Wissen
Nest met 4 ei.
         
Tureluur Landelijk: Alkmaar (NH)
door Tessa Hoogeveen.
09 april 12:00 Graslandperceel Oterlekerpolder.
Nest met 2 ei.
Tureluur Zuidholland: Boskoop
door Hans Boere en Ron Versluis.
09 april 17:30 Graslandperceel Voorofsche polder.
Nest met 3 ei.
Tureluur WGNL-1e-: Leiden
door Martin v.d. Reep
14 april 12:12 Gebiedsinventarisatie Oostvlietpolder (n.a.v. maaien ridderzuring ). Nest 1 ei.
!!! Tureluur WGNL-2e- Stompwijk
door José v.dr Voort.
11 mei 10:35 Grasland perceel 11, Oudshoorn, Drooggem. Gr. Polder. Nest met 4 piepende jongen beschermd bij maaien.
         
Scholekster Landelijk: Alkmaar (NH)
door Willem Overweg.
04 april 10:05 Graslandperceel Oterlekerpolder.
Nest met 2 ei.
Scholekster WGNL-1e-: 
door Martin vd Reep en Pieters 
09 april 11:24 Graslandperceel Arjan Berg. Zoeter-meersche Meerpolder. Nest met 1 ei.
Scholekster WGNL-2e- Stompwijk
door Fred Reeder en Pieter vd Kerkhoff
25 april 10:32 Grasperceel 9, MTS v. Vliet-v.Wissen
Nest met 3 ei.
         
Wulp Landelijk: Lierderbroek (Ov)
door Bernard Reuvekamp.
29 maart  —??  …. Perceel.
Nest met 1 ei.
Wulp WGNL-1e- 
door ….
     
         
Gele kwikstaart door      
Lepelaar door      
Meerkoet WGNL: Stompwijk
door José v.dr Voort.
14 april 12:10 Grasland perceel 9, Oudshoorn, Drooggem. Gr. Polder. Nest met 3 ei.
Veldleeuwerik door      
Wilde eend WGNL: Stompwijk
door José v.dr Voort.
14 april 12:35 Grasland perceel 19, Oudshoorn, Drooggem. Gr. Polder. Nest met 5 ei.
Krakeend WGNL: 
door 
 — juni  
Kuifeend door      
Slobeend WGNL: Stompwijk
door José v.dr Voort.
 10 mei 13:55 Grasland perceel 23, Oudshoorn, Drooggem. Gr. Polder. Nest met 7ei.
Zomertaling door      
Canadese gans WGNL: Stompwijk
door José v.dr Voort.
14 april 13:30 Grasland perceel 12, Oudshoorn, Drooggem. Gr. Polder. Nest met 4 ei.
Grauwe gans door      
         

 

GEMELDE EIEREN seizoen 2019: Klik hier

Gemelde / bekende eerste eieren seizoen 2019
Soort Regio Datum Tijd Locatie/Opmerkingen
Kievit Landelijk: Vegelinsoord (Fr)
door: Eduard van der Hoek
28 febr.!
(record)
11:45 Maislandperceel naast grasland. 
Nest met 1 ei.
Kievit Zuid-Holland: Aarlanderveen
door: Gerda van der Ham
 08 maart 11:06 Graslandperceel.
Nest met 1 ei.
Kievit WGNL-1e-: Leidschendam
door: Lida van den Akker
18 maart 15:30 Graslandperceel, v.d. Akker, Wilsveen.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 3 ei.
Kievit WGNL-2e-: Stompwijk, door Pieter vd Kerkhoff & Fred Reeder  20 maart 10:43 Gras perceel 2, MTS v. Vliet-v.Wissen. Nest met 4 ei.
         
Grutto Landelijk: Waterland (NH)
door: Jouke Haanstra
 20 maart 14:25 Graslandperceel bij Zuiderwoude.
Nest met 1 ei.
Grutto Zuidholland: Maasland
door: John Kleijweg
 23 maart ?? Graslandperceel Duifpolder.
Nest met 4 ei.
Grutto WGNL-1e-: Stompwijk
door: Martin vd Reep
 08 april 15:10 Graslandperceel C. Olsthoorn.
Nest met 3 ei.
Grutto WGNL-2e-: Stompwijk
door: José v.dr Voort
09 mei 11:10 Graslandperceel 8, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 4 jongen.
         
Tureluur Landelijk: Purmerend/Hoorn (NH)
door: Willemien Konijn
 30 maart 11:56 Graslandperceel in De Zeevang.
Nest met 1 ei
Tureluur Zuidholland: Boskoop
door: Hans Boere en Ron Versluis.
 03 april 09:35 Graslandperceel Voorofsche polder.
Nest met 1 ei.
Tureluur WGNL-1e-: Stompwijk
doo: Martin vd Reep
 12 april 11:45 Grasland Johanneshoeve. Geer en Kleine Blankaardpolder. Nest met 3 ei.
Tureluur WGNL-2e- Stompwijk
door: Martin vd Reep
 12 april 12: 00 Johanneshoeve. Geer en Kleine Blankaardpolder. 2de Nest met 3 ei.
         
Scholekster Landelijk: Alkmaar (NH)
door: Willem Overweg
 26 maart ?? Graslandperceel Oterlekerpolder.
Nest met 1 ei.
Scholekster Landelijk (ZH): Zoeterwoude
door: Ad Helder
 26 maart ?? Graslandperceel Zoeterwoude.
Nest met 1 ei.
Scholekster WGNL-1e-: Stompwijk
door: José v.dr Voort
17 april 13:15 NAM-terrein, bij Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 4 ei.
Scholekster WGNL-2e- Stompwijk
door:  José v.dr Voort
 01 mei 10:15 Graslandperceel 6, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 1 ei.
         
Wulp Landelijk: Hasselt (Ov)
door: Wybe Klinker
 22 maart 12:16 Graslandperceel Staphorsterveld.
Nest met 1 ei.
Wulp WGNL-1e- 
door ….
     
         
Fuut WGNL: Stompwijk
door: José v.dr Voort
 01 mei 12:55 Grasland perceel 11, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 3 ei.
Gele kwikstaart door      
Lepelaar door      
Meerkoet WGNL: Stompwijk
door: José v.dr Voort
06 april 12:18 Grasland perceel 10, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 6 ei.
Veldleeuwerik door      
Wilde eend WGNL: Stompwijk
door: José v. dr Voort
 19 maart 10:20 Grasland perceel 15, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 5 ei.
Krakeend WGNL: Stompwijk
door: José v.dr Voort
 06  juni 15:05 Grasland perceel, Oudshoorn.
Drggem. Gr. Polder. Nest met 8 eendjes.
Kuifeend 2x WGNL: Stompwijk
door: Martin v.d. Reep
03 mei Perceel Aad de Groot. Zoetermeerse Meerpolder. 2 Nesten, 1×1 ei en 1×4 ei.
Slobeend WGNL: Stompwijk
door 
     
Zomertaling WGNL:
door
     
Canadese gans WGNL: Stompwijk
door: José v.dr Voort
10 april 11:20 Grasland perceel 14, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 2 ei.
Grauwe gans door      
         

 

GEMELDE EIEREN seizoen 2020: Klik hier

Gemelde / bekende eerste eieren seizoen 2020
Soort Regio Datum Tijd Locatie/Opmerkingen
Kievit Landelijk: Bruchem (Gld)
door: Jack van Dongen
02 maart 11:45 Maislandperceel naast grasland. 
Nest met 2 ei.
Kievit Zuid-Holland: Giessenburg
door: Wout Gorree
 09 maart – – Perceel.
Nest met 1 ei.
Kievit WGNL-1e-: Stompwijk, door
Pieter vd Kerkhoff & Fred Reeder
 11 maart
  (record)
12:09 Grasperceel, MTS v. Vliet-v.Wissen.
Nest met 1 ei.
Kievit WGNL-2e-: Stompwijk
door: José van der Voort
 21 maart 11:20 Grasland perceel 6, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 2 ei.
         
Grutto Landelijk: Rijpwetering (ZH)
door: Peter Akerboom
 17 maart – – Graslandperceel Rijpwetering,
Nest met 1 ei.
Grutto Zuidholland: Rijpwetering
door: Peter Akerboom
 17 maart – – Graslandperceel Rijpwetering,
Nest met 1 ei.
Grutto WGNL-1e-: Stompwijk
door: Martin van de Reep
 08 april 10:40 Perceel Aad de Groot. Zoetermeerse Meerpolder. Nest met 1 ei.
Grutto WGNL-2e-: Stompwijk
door: Martin van de Reep
08 april 13:00 Graslandperceel C. Verhagen. Kleine Geer- en Blankaardpolder. Nest 2 ei.
         
Tureluur Landelijk: Maasdriel (Gld)
door: Jack van Dongen
06 april 10:22 Graslandperceel in Hedel.
Nest met 2 ei.
Tureluur Zuidholland: Giessenburg
door: Wout Gorree
09 april 11:15 Graslandperceel Giessenburg.
Nest met 1 ei.
Tureluur WGNL-1e-: Stompwijk,
door: Martin van de Reep
20 april 11:40 Graslandperceel. Zoetermeerse Meerpolder. Nest met 3 ei.
Tureluur WGNL-2e- Stompwijk
door: José van der Voort
08 mei 14:05 Grasland perceel 7, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest 4 ei.
         
Scholekster Landelijk: Purmerend (NH) 
door: Tjaard Weijer 
15 maart 10:30 Graslandperceel in De Zeevang.
Nest met 2 ei
Scholekster Zuidholland: Hoogblokland
door: Theo Bakker
24 maart 13:42 Graslandperceel.
Nest met 4 ei.
Scholekster WGNL-1e-: Stompwijk door:
Pieter vd Kerkhoff & Fred Reeder
15 april 11:20 Grasperceel 4, MTS v. Vliet-v.Wissen.
Nest met 1 ei.
Scholekster WGNL-2e- Stompwijk
door:  Martin P. & Hanne K.
15 april 14:51 Maisperceel met It.raaigras, Zoeterm. Meerpolder bij  Arjan Berg.
Nest met 3 ei.
         
Wulp Landelijk: Hasselt (Ov)
door: Henk Dunnink
20 maart 11:58 Graslandperceel Staphorsterveld.
Nest met 2 ei.
Wulp WGNL-1e- 
door ….
     
         
Patrijs WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort
05 mei 15:15 Grasland perceel 6, Hubert van Santen.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 16 ei.
Fuut WGNL: Stompwijk
door: 
     
Gele kwikstaart WGNL: Stompwijk
door: Pieter van den Kerkhoff
03 juni 12:40 Grasperceel 11, MTS v. Vliet-v.Wissen.
Nest met 2 ei.
Lepelaar door      
Meerkoet WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort
11 april 14:25 Grasland perceel 6, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 2 ei.
Veldleeuwerik door      
Wilde eend WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort
21 maart 11:06 Grasland perceel 7, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 1 ei.
Krakeend WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort
16 april 10:40 Grasland perceel 7, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest 3 ei.
Kuifeend WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort
14 mei 12:20 Grasland perceel 9, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest 1 ei.
Slobeend WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort
03 mei 14:15 Grasland perceel 8, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest 10 ei.
Zomertaling WGNL:
door: 
     
Canadese gans
2 x
WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort
04 april 11:30 Grasland perceel 16, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest 1 resp. 4 ei.
Grauwe gans WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort
27 maart 14:10 Grasland perceel 14, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 5 ei.
         

 

GEMELDE EIEREN seizoen 2021: Klik hier

Gemelde / bekende eerste eieren seizoen 2021
Soort Regio Datum Tijd Locatie/Opmerkingen
Kievit Landelijk: Mijdrecht (Utr)
door: Otwin Nonnekes
05 maart 15:45 Graslandperceel. 
Nest met 1 ei.
Kievit Zuid-Holland:  Hoogblokland
door: André Hornstra
07 maart 15:46 Graslandperceel.
Nest met 1 ei.
Kievit WGNL-1e-: Stompwijk, 
door:  Johan van Gestel
16  maart
 
11:27 Graslandperceel, Gert-Jan de Jong.
Nest (3 st) met resp. 1, 2 en 3 ei.
Kievit WGNL-2e-: Stompwijk
door: José van der Voort
16 maart 13:55 Grasland perceel 6, Hubert van Santen.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 2 ei.
         
Grutto Landelijk:  Rijpwetering (ZH)
door: Peter Akerboom.
 29 maart 12:34 Graslandperceel
Baluwe polder. Nest met 1 ei.
Grutto Zuidholland: Rijpwetering
door: Peter Akerboom.
 29 maart 12:34 Graslandperceel
Baluwe polder. Nest met 1 ei.
Grutto WGNL-1e-: Leidschendam
door: Lida van den Akker.
03  april 15:41 Graslandperceel 25 en 26, v.d. Akker,
Drooggem. Gr. Polder.  Wilsveen.
2x Nest met 1 resp 2 ei.
Grutto WGNL-2e-: Stompwijk
door:  Martin van de Reep.
04 april 14:57 Graslandperceel G. Ammerlaan.
Zoetermeerse Meerpolder. Nest 2 ei.
         
Tureluur Landelijk: Wijdewormer (NH)
door: Sjirk de Boer.
 30 maart 17:06 Graslandperceel.
Nest met 1 ei.
Tureluur Zuidholland: Waddinxveen
door: Hans Boere & Ron Versluis.
09 april –.– Graslandperceel.
Nest met 2 ei.
Tureluur WGNL-1e-: Leidschendam
door: Aletta Boele.
14  april 13:58 Graslandperceel MTS  v.Vliet- v. Wissen,
2x nest met 1 ei, resp. 2 ei.
Tureluur WGNL-2e- Stompwijk
door: José van der Voort.
 13 mei 13:15 Graslandperceel 10, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 4 ei.
         
Scholekster Landelijk: Alkmaar (NH)
door: Willem Overweg.
 24 maart 16:24 Graslandperceel Oterlekerpolder.
Nest met 2 ei.
Scholekster Zuidholland: Streefkerk
door: Hennie & Teuni Roest.
 29 maart 16:09 Plasdrasperceel bij Streefkerk
Nest met 4 ei.
Scholekster WGNL-1e-: Leidschendam
door: Martin van de Reep.
 14 april 14:33 Graslandperceel 6, Johannushoeve,
Nest met 1 ei.
Scholekster WGNL-2e- Stompwijk
door:  José van der Voort.
24 april 10:35 Graslandperceel 8, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 1 ei.
         
Wulp Landelijk: Landelijk: Hasselt (Ov)
door:  Ben van den Brandhof.
21 maart 14:50 Graslandperceel Staphorsterveld.
Nest met 1 ei.
Wulp WGNL-1e- 
door ….
     
         
Patrijs WGNL: Stompwijk
door: 
     
Fuut WGNL: Stompwijk
door: 
     
Gele kwikstaart WGNL: Stompwijk
door: 
     
Lepelaar door      
Meerkoet WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.
03 april 12:30 Graslandperceel 3 voor, H. v. Santen.
Nest met 7 ei.
Veldleeuwerik door      
Wilde eend WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.
03 april 12:15 Graslandperceel 2 midden, H. v. Santen.
Nest met 4 ei.
Krakeend WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.
13 mei 10:40 Graslandperceel 14 , Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met ?? ei.
Kuifeend WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.
23 mei 11:30 Graslandperceel 11 , Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 9 ei.
Slobeend WGNL: Stompwijk
door: 
     
Zomertaling WGNL: Stompwijk door:
Martin vd Reep & Jeannette v Kan.
28 april 12:58 Grasl-perceel 2 MTS  v.Vliet- v. Wissen,
Nest met 6 ei.
Canadese gans WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.
03 april 14:08 Graslandperceel 14, Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 5 ei.
Grauwe gans WGNL: Stompwijk
door: 
     
         

 

GEMELDE EIEREN seizoen 2022: Klik hier

Gemelde / bekende eerste eieren seizoen 2022
Soort Regio Datum Tijd Locatie/Opmerkingen
Kievit Landelijk: Hengevelde (Ov)
door: Tonny Rupert.
09 maart 11:05 Maisland perceel. 
Nest met 2 ei.
Kievit Zuid-Holland: Alkemade
door: Peter Akerboom.
14 maart 11:04 Graslandperceel
Baluwe polder. Nest met 1 ei.
Kievit WGNL-1e-: Stompwijk
door: Lida van den Akker.
19 maart
 
16:00 Graslandperceel 25, v.d. Akker,
Drooggem. Gr. Polder.  Wilsveen.
Nest met 1 ei.
Kievit WGNL-Regio: Leidschendam
door: Bart van Elsen
21 maart 15:00 Graslandperceel MTS v.Vliet-v.Wissen.
Nest met 2 ei.
Kievit WGNL-2e-:  Stompwijk
door: José van der Voort.
26 maart 12:47 Graslandperceel 3 midden, H. v. Santen.
Nest met 3 ei.
         
Grutto Landelijk:  Oostzaan (NH)
door: Wout de Jong.
21 maart 15:02 Graslandperceel langs de Haal.
Nest met 1 ei.
Grutto Zuidholland: Leidschendam
door: Martin, Jeanette en Aletta.
23 maart 15:45 Graslandperceel MTS v.Vliet-v.Wissen.
Nest met 2 ei.
Grutto WGNL-1e-: Leidschendam
door: Martin, Jeanette en Aletta.
 23 maart 15:45 Graslandperceel MTS v.Vliet-v.Wissen.
Nest met 2 ei.
Grutto WGNL-2e-: Stompwijk
door: Lida van den Akker.
 28 maart 14:53 Graslandperceel 26, v.d. Akker,
Drooggem. Gr. Polder.  Wilsveen.
Nest met 3 ei.
         
Tureluur Landelijk:  Kwadijk (NH)
door: Meindert vd Meulen
 02 april 13:40 Graslandperceel Kwadijk.
Nest met 1 ei.
Tureluur Zuidholland: Streefkerk
door: Ron Versluijs + Hans Boere.
11 april 10:09 Graslandperceel Streefkerk.
Nest met 1 ei.
Tureluur WGNL-1e-: Zoetermeer
door: Martin van de Reep.
19  april   ?? Graslandperceel C. de Groot, Zoeter-meerse Meerpolder. Nest met 4 ei.
Tureluur WGNL-2e- Stompwijk
door:
 13 mei    
         
Scholekster Landelijk: Oterleek (NH)
door: Willem Oterleek.
 25 maart 11:33 Graslandperceel bij de Huygendijk.
Nest met 1 ei.
Scholekster Zuidholland: Streefkerk
door:  Teuni + Hennie Roest
 11 april ?? Graslandperceel Streefkerk.
Nest met 4 ei.
Scholekster WGNL-1e-: Stompwijk
door: Martin Peters
 11 april 13:37 Perceel 33/34, Gert-Jan de Jong.
Nest met 4 ei.
Scholekster WGNL-2e- Stompwijk
door: José van der Voort
15 april 14:03 Graslandperceel 4 voor, H. v. Santen.
Nest met 2 ei.
         
Wulp Landelijk: Wageningen (Gld)
door:  Ardy Reekers
21 maart 12:56 Graslandperceel in Wageningen.
Nest met 2 ei.
Wulp WGNL-1e- 
door ….
     
         
Patrijs WGNL: Stompwijk
door: 
     
Fuut WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.
14 mei 12:50 Graslandperceel,  H. v. Santen.
Nest met 4 ei.
Gele kwikstaart WGNL: Stompwijk
door: 
     
Lepelaar door      
Meerkoet WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.
26 maart 12:23 Graslandperceel 4 voor, H. v. Santen.
Nest met 5 ei.
Veldleeuwerik door      
Wilde eend WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.
26 maart 12:27 Graslandperceel 4 voor, H. v. Santen.
Nest met 9 ei.
Krakeend WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.
13 juni 15:10 Graslandperceel , Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 12 ei.
Kuifeend WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.
28 mei 12:45 Graslandperceel 6, Oudshoorn.
Nest met 5 ei.
Slobeend WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.
07 mei 12:50 Graslandperceel 7, Oudshoorn.
Nest met 3 ei.
Zomertaling WGNL: Stompwijk
door:
28 april    
Canadese gans WGNL: Stompwijk
door: José van der Voort.
28 maart 10:50 Graslandperceel 15, Oudshoorn.
Nest met 3 ei.
Grauwe gans WGNL: Stompwijk
door: 
     
         

 

GEMELDE EIEREN seizoen 2023: Klik hier

Gemelde / bekende eerste eieren seizoen 2023
Soort Regio Datum Tijd Locatie/Opmerkingen
Kievit Landelijk: Hasselt (Ov)
door: Klaas Binnendijk.
11 maart 10:45 Graslandperceel Staphorsterveld.
Nest met 1 ei.
Kievit Zuid-Holland: Waddinxveen
door: Hans Boere.
11 maart –:– Maislandperceel Streefkerk.
Nest met 1 ei.
Kievit WGNL-1e-: Leidschendam
door: Lida van den Akker.
18 maart
 
18:20 Graslandperceel 8, v.d. Akker-Bruinsma.  Drooggem. Gr. Polder.  Wilsveen.
Nest met 1 ei.
Kievit WGNL-2e-:  Stompwijk
door: Jose van der Voort.
 15 juni –:– Graslandperceel 19,  H. v. Santen.
Nest met 4 ei.
         
Grutto Landelijk:  Streefkerk (ZH)
door: Anthonie Heijkoop.
 23 maart 18:25 Graslandperceel in Streefkerk.
Nest met 1 ei.
Grutto Zuid-Holland: Streefkerk
door: Anthonie Heijkoop.
 23 maart 18:25 Graslandperceel in Streefkerk.
Nest met 1 ei.
Grutto WGNL-1e-: Stompwijk
door: Jeanette van Kan.
 29  maart 10:30 Graslandperceel 9, MTS v.Vliet-v.Wissen. Nest met 4 ei.
Grutto WGNL-2e-: Stompwijk
door: Jose van der Voort.
  14 mei 11:00 Graslandperceel 7, Oudshoorn.
Nest met 4 pullen.
         
Tureluur Landelijk:  Reeuwijk (ZH)
door: Ellen Flim.
 23 maart 15:00 Bouwlandperceel polder Middelburg.
Nest met 1 ei.
Tureluur Zuid-Holland: Reeuwijk
door: Ellen Flim.
 23 maart 15:00 Bouwlandperceel polder Middelburg.
Nest met 1 ei.
Tureluur WGNL-1e-: Stompwijk
door: Martin van de Reep.
  02 april 11:00 Graslandperceel 3, MTS v.Vliet-v.Wissen. Nest met 1 ei.
Tureluur WGNL-2e- Stompwijk
door: Jose van der Voort.
  30 april 15:35 Graslandperceel 6, Oudshoorn.
Nest met 4 ei.
         
Scholekster Landelijk: Texel (NH)
door: Siebold van Breukelen.
  27 maart 11:36 Bouwlandperceel polder Zuid-Eierland.
Nest met 3 ei.
Scholekster Zuid-Holland: Streefkerk
door:  Teuni + Hennie Roest.
  27 maart 14:14 Graslandperceel Streefkerk.
Nest met 2 ei.
Scholekster WGNL-1e-: Stompwijk
door: Jose van der Voort.
  30 april 15:25 Graslandperceel 12, Oudshoorn.
Nest met 3 ei.
Scholekster WGNL-2e- Stompwijk
door: Jose van der Voort.
 07 mei 11:45 Graslandperceel 10,  H. v. Santen.
Nest met 3 ei.
         
Wulp Landelijk: Beltrum (Ge)
door: Leo Hogenelst.
 23 maart 09:26 Graslandperceel in Beltrum.
Nest met 2 ei.
Wulp WGNL-1e- 
door ….
     
         
Patrijs WGNL: Stompwijk
door:  Jose van der Voort.
  21 juni 13:18 Graslandperceel 9,  H. v. Santen.
Nest met 13 ei.
Fuut WGNL: Stompwijk
door: Jose van der Voort.
  14 mei 14:30 Graslandperceel 11, Oudshoorn.
Nest met 3 ei.
Gele kwikstaart WGNL: Stompwijk
door: 
     
Lepelaar door      
Meerkoet WGNL: Stompwijk
door: Jose van der Voort.
 25 maart 13:35 Graslandperceel 11, Oudshoorn.
Nest met 2 ei.
Waterhoen WGNL: Stompwijk
door: Jose van der Voort.
 01 juni  –:– Graslandperceel 1, Oudshoorn.
Nest met 7 pullen.
Veldleeuwerik door      
Wilde eend WGNL: Stompwijk
door: Jose van der Voort.
 17 maart 11:15 Graslandperceel 8, Oudshoorn.
Nest met 2 ei.
Krakeend WGNL: Stompwijk
door: Jose van der Voort.
 01 juni 12:35 Graslandperceel 8 , Oudshoorn.
Drooggem. Gr. Polder. Nest met 5 ei.
Kuifeend WGNL: Stompwijk
door: Jose van der Voort.
 26 juni 12:45 Graslandperceel 3, Oudshoorn.
Nest met 6 ei.
Slobeend WGNL: Stompwijk
door:
 mei  –: Graslandperceel 7, Oudshoorn.
Nest met 3 ei.
Zomertaling WGNL: Stompwijk
door:
 april    
Canadese gans WGNL: Stompwijk
door: Jose van der Voort.
 08 april 13:05 Graslandperceel 16, Oudshoorn.
Nest met 5 ei.
Grauwe gans WGNL: Stompwijk
door: 
     
         

 

Alg button top

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied