Contact

Contacten

Postadres secretariaat

Harm Bosgraaf
Tedingerstraat 82
2266 KG Leidschendam

E-mailadressen en telefoonnummers

Functie / team e-mailadres Tel-nummer
Bestuur WGNL s.v.p. Contactformulier gebruiken 06 – 4685 1210
Groenbeheer s.v.p. Contactformulier gebruiken 06 – 2019 6735
Weidevogelbeheer s.v.p. Contactformulier gebruiken 06 – 5475 8950
Uilenbeheer s.v.p. Contactformulier gebruiken 06 – 5475 8950
Publiciteit / GroenDoen s.v.p. Contactformulier gebruiken 06 – 2229 4346

U kunt gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

Bankrekening t.n.v. St. Werkgroep Groenbeheer Nootdorp Leidschendam te Oegstgeest
Rekeningnummer: NL94 INGB 0005 6627 40

Contact:   Contactformulier

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied