Uilen-Wat doen vrijwilligers

WAT DOEN DE VRIJWILLIGERS van de wg UILENBEHEER?

 

De Werkgroep Uilen bestaat uit een klein aantal vrijwilligers met verstand van zaken die de noodzakelijke werkzaamheden verzorgen.

Afhankelijk van de tijd van het jaar wordt gewerkt aan het maken, onderhouden en/of plaatsen van de ca. 125 nestkasten in ons buitengebied. Enkele malen per jaar contact en overleg met de boer of perceeleigenaar, de kasten controleren, de gang van zaken monitoren en eventueel eenmalig de jongen opmeten en ringen.

Gezellig alleen of samen de boer op. Samen kan zijn: met een collega-vrijwilliger of met een “ringer”.¬†Dicht bij huis de natuur ontmoeten, zoals de steenuil, de kerkuil, maar ook de smient of zelfs de ijsvogel. Of af en toe actief te zijn in een (beschermd) natuurgebied. Wie wil dat niet?

Belangrijkste activiteiten zijn: 


*Het plaatsen van nestkasten daar waar dit mogelijkheden biedt;
*Het controleren en onderhouden van de nestkasten;
*Het gezamenlijk met de eigenaren van de percelen verzamelen van de braakballen;
*Het uitpluizen van de verzamelde braakballen;
*De uitslagen van de gedetermineerde braakballen vastleggen met conclusies;
*Het maken van een jaarverslag met het wel en wee van de uil binnen ons gebied en evt. verspreiden.
*Het enthousiasmeren van inwoners van ons gebied voor de uil en het verspreiden van de opgedane kennis;
*Het activeren van de biotoopverbetering op en rond nestlocaties;
*Het deelnemen aan regionaal/landelijk overleg.

 

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied