Uilen-De steenuil status 2014

SEIZOEN 2014


Foto steenuiltjes

klik voor vergroting

STEENUILEN WERKGROEP

Statusoverzicht over 2014

Nootdorp / Pijnacker – Voorburg / Leidschendam / Wilsveen / Stompwijk – Zoetermeer – Gelderswoude


Contactpersoon: Martin van de Reep 06-5475 8950

E-mail:
Martin van de Reep


Foto steenuilkop


Foto steenuilkast

Steenuilen in de regio in 2014


Ook in 2014 maakte de uilenwerkgroep van Martin en Rogier weer vele uren om het de steenuil en de kerkuil zo veel mogelijk naar de zin te maken in onze regio. Dit laatste moet men ruim zien, want met “regio” wordt het buitengebied bedoeld van Leidschendam, Stompwijk, Zoeterwoude, Benthuizen, Zoetermeer en Nootdorp en enkele uitstapjes naar Wassenaar. Niet minder dan zo’n 125 locaties zijn uil-vriendelijk ingericht. De resultaten voor 2014 worden hieronder weergegeven.


Status en trend Steenuilen

Medio april begint het seizoen voor de steenuil. Bij voorkeur wordt
maar 1x per jaar een nestkast bezocht. Soms nog 1x in het naseizoen voor de statistiek en om de jongen te ringen. In oktober/november volgt nog een controle en worden de kasten schoongemaakt.

Er zijn in onze regio liefst 85 nestkasten voor de steenuil beschikbaar. Soms 2 op 1 locatie: 1 als nestkast voor het vrouwtje en jongen en 1 als schuilkast voor het mannetje.

Seizoen 2014 was weer eens een topjaar. Vorig jaar werden 13 territoria vastgesteld, op 10 locaties werd een broedpaar van de steenuil geteld (lange termijn gemiddelde is 5). Op 3 locaties werd alleen een mannetje aangetroffen. De steenuil broedt slechts 1x per jaar.
Afgelopen jaar vlogen maar liefst 36 jongen uit, waarvan er 25 konden worden geringd. In Zuid-Holland is het aantal steenuilen stabiel tot licht dalend. Het is voor ons dus een mooie opsteker dat in ‘ons’ gebied het aantal nog steeds stijgend is.

Risico’s / bijzonderheden
Enkele nestkasten waren gebruikt door andere vogels als spreeuw en mees. Een in gebruik zijnde nestkast werd later leeg aangetroffen. Waarschijnlijk was een marterachtige, bv een hermelijn, de boosdoener. In deze nestkast werden de resten aangetroffen van een jonge steenuil, een rat en eischalen. Ook is al een enkele keer in de omgeving een steenmarter gesignaleerd.

Steenuilen komen nog wel eens om het leven door predatie, het autoverkeer of door verdrinking. Om predatie door steenmarters tegen te gaan werden afgelopen winter vrijwel alle nestkasten vervangen. Verwijderde kasten werden zo nodig hersteld en opgeknapt. Doel was onder meer om alle kasten “marterproof” te maken. Bij alle nestkasten werd daartoe een martersluis aangebracht.
Voorwaar een hele klus.

Zelf iets doen om de biotoop voor uw Steenuil te verbeteren?

Foto steenuilboek

Via de link
http://www.steenuil.nl/pdf/Erfwijzer_2010.pdf komt u bij de ErfWijzer van de Stichting Steenuilenoverleg Nederland kortweg STONE. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze zien welke mogelijkheden er nog zijn om verbeteringen aan te brengen ten gunste van de Steenuil.

Alle genoemde onderdelen kunt u vervolgens op uw gemak doorlezen op de website van STONE via de link

http://www.steenuil.nl/catalogus/index_catalogus.htm

Hierin vindt u tal van mogelijkheden om met kleine aanpassingen de biotoop op uw terrein te verbeteren.

In veel gevallen is er via uw gemeenten of via Landschap & Erfgoed tegen een gereduceerd tarief plantmateriaal verkrijgbaar. Ook kan er veelal via de plaatselijke knotgroepen gezorgd worden voor plantmateriaal of snoeihout om een takkenril te maken.

Tot slot

Wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan, en de gelegenheid heeft gegeven om iets te doen voor het in stand houden van de biotoop en het plaatsen van de nestkasten, om zo de kans te vergroten dat dit mooie uiltje voor onze gebieden behouden blijft. In het bijzonder ook alle medewerkers van gemeenten, bedrijven, en instellingen die zich inzetten of zich hebben ingezet voor de verbeteringen van de diverse biotopen.

PS: Heeft u vragen of opmerkingen gebruik dan zo mogelijk het e-mailadres: reepos@casema.nl


Alg button top

owl_line

 

 
 

Alles over natuur en werk in het buitengebied