Uilen-De Kerkuil status 2014

SEIZOEN 2014

 


Foto kerkuil
klik voor vergroting

KERKUILEN WERKGROEP

Statusoverzicht over 2014

Nootdorp / Pijnacker – Voorburg / Leidschendam / Wilsveen / Stompwijk – Zoetermeer – Gelderswoude


Contactpersoon: Martin van de Reep 06-5475 8950

E-mail:
Martin van de Reep


Foto kerkuilkast

De verslagen zijn na 2007 niet meer jaarlijks bijgehouden maar de veldwerkactiviteiten zijn wel gewoon doorgegaan. Na de korte samenvatting van de periode 2008 tot 2013 volgt nu een overzicht over de resultaten van 2014.

Kerkuilen in de regio in 2014

 

Ook in 2014 maakte de uilenwerkgroep van Martin en Rogier weer vele uren om het de steenuil en de kerkuil zo veel mogelijk naar de zin te maken in onze regio. Dit laatste moet men ruim zien, want met “regio” wordt het buitengebied bedoeld van Leidschendam, Stompwijk, Zoeterwoude, Benthuizen, Zoetermeer en Nootdorp en enkele uitstapjes naar Wassenaar. Niet minder dan zo’n 125 locaties zijn uil-vriendelijk ingericht. De resultaten voor 2014 worden hieronder weergegeven.

Status en trend Kerkuilen
Aansluitend aan de steenuil begint rond 15 juni het kerkuilenseizoen. 1 á 2x per jaar wordt een nestkast bezocht. 1x om de jongen te ringen en 1x per 2 á 3 jaar om de kast schoon te maken. In 2014 waren op 40 locaties nestkasten voor de kerkuil beschikbaar. Omdat het een goed muizenjaar is zijn er landelijk veel broedparen gemeld. Bij ons bleef de teller echter steken op drie 3 territoria van de kerkuil. In topjaren was dat wel eens 7. Helaas is van 1 broedpaar de man al vroeg dood teruggevonden langs de snelweg A4. De 2 overige broedparen waren met in totaal 16 geringde en uitgevlogen jongen erg succesvol. Duidelijk het gevolg van de grote aantallen muizen. Twee broedparen in de regio is toch wel het minimum. Maar verbetering is mogelijk. Statistisch zullen er van de 16 jongen dit jaar nog 4 over zijn voor voortplanting. Het jaar volgend op een goed muizenjaar vliegen er weer relatief veel uilen rond in het gebied. We zijn dus heel benieuwd hoeveel nieuwe broedparen we dit jaar zullen tegenkomen.
Risico’s
Kerkuilen trekken meer en verder dan de steenuil. Ze steken vaker te laag een weg over en ook foerageren ze vaak langs de randen van de snelwegen, dan sneuvelt er nog wel eens een. Ook komen ze nog wel eens om het leven door verdrinking, komen ergens klem te zitten of worden ingesloten in een schuur of garage.
Er is nog geen predatie geconstateerd door steenmarter of hermelijn.

 

Tot slot voor het seizoen 2015/16

Wij zijn voornemens om het nieuwe seizoen de eerste nestkast controles medio juni uit te voeren!
Meldingen van waargenomen Steenuilen en Kerkuilen worden zeer gewaardeerd.

Als laatste willen wij een ieder bedanken die heeft meegewerkt aan, en ons de gelegenheid heeft gegeven om, dit mooie werk voor de Kerkuilen in onze omgeving te kunnen doen.

Met vriendelijke groet,
Martin van de Reep / Rogier Mos

PS: Heeft u vragen of opmerkingen gebruik dan zo mogelijk het e-mailadres:
reepos@casema.nl

Alg button top

owl_line

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied