Nieuws

NIEUWS & Wetenswaardigheden

Nieuwe post-transp_ ToonvDrielHet laatste binnengekomen nieuws m.b.t. WGNL zal hier te vinden zijn.
Heeft u ook iets te melden voor de pagina NIEUWS of ACTIVITEITEN? Geeft dit door via E-mail of Contactformulier.

Proef perceelsverbindingen voor weidevogels 2023

Door de hoge verlies van jongen bij het oversteken van sloten is een proef gestart met perceelsverbindingen die geschikt zijn voor de jonge weidevogels. Hierdoor hoeven de jongen niet meer een poging te doen via het water.
Meer lezen? Klik hier voor Rapport perceelsverbindingen 2023

Proef scholeksterbalkons 2023

Mede door de hoge predatie van jongen gaat het slecht met de scholeksters in Nederland.
Veel nesten van de scholekster vallen namelijk ten prooi aan grondpredatoren. Scholeksters gaan daarom steeds vaker in de stad op grinddaken broeden. Ook worden scholeksternesten aangetroffen in knotwilgen en op ingerotte dampalen.

Via De Groene Motor konden de weidewachters van  WGNL een aantal scholeksterbalkons [SB] bestellen om mee te doen aan een proef om scholeksters niet op de grond maar op een plateau in de polder te laten broeden.

Meer lezen? Klik hier voor Rapport scholeksterbalkons 2023

Martin van de Reep Koninklijk onderscheiden

Op 26 april 2022 ontving Martin van de Reep een Koninklijke onderscheiding en is benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Martin is één van de 16 inwoners van Leidschendam-Voorburg die op 26 april werden onderscheiden en door burgemeester Bijl de bijbehorende versierselen kreeg opgespeld. Wilt u de speech met argumentatie inzien? Klik op de link hieronder.

Speech met argumentatie

> Klik hier voor een Foto-impressie van de decoratie (26 april)

05-05-2022

Schaap op de kop? Zet ‘m rechtop! 

In het voorjaar lopen schapen extra risico om op hun rug terecht te komen. Dit is voor het schaap een levensbedreigende situatie. Door een zware vacht of omdat ze drachtig zijn, zijn ze topzwaar en kunnen niet meer zelf overeind komen. Snel hulp bieden is noodzakelijk, anders kan het schaap doodgaan. Let dus goed op of je een schaap in nood ziet. 

Hoe te handelen: Klik hier

Tekening schaap op kopWaarom in nood
Een schaap is een herkauwer en heeft 4 magen: pens, lebmaag, boekmaag en netmaag. Ligt het dier op de rug, dan kan het gas dat de pens aanmaakt er niet uit. Normaal boert het schaap dit uit tijdens het herkauwen. Het gevolg is dat het gas gaat uitzetten en de longen verdrukt, zodat het schaap stikt. Het is dus belangrijk dat het dier zo snel mogelijk uit zijn benarde positie wordt geholpen.

Stap voor stap schaap omdraaien
Je kunt het dier niet zomaar omrollen. Hierdoor kan een maagkanteling optreden waardoor het dier alsnog komt te overlijden. Rol een schaap dus niet naar links of naar rechts. 

Tekening schaap optillen
Help het dier via de kont weer op de poten. De achterpoten moeten eerst de grond raken.

Trek niet teveel aan de wol, dan ontstaan er allerlei bloeduitstortingen. Het beste kun je het schaap in de oksels pakken (alsof het een klein kind is) en op de kont zetten.

Tekening schaap op de kont

 

Als het schaap op de kont getild is, kun je het beter even tegen jou aan laten leunen en rechtop laten zitten. Er komt dan weer zuurstof naar de spieren en de organen krijgen weer meer ruimte.


Tekening schaap op poten zetten

 

Na ongeveer een halve minuut zet je het schaap voorover weer op poten, dus niet rollen!.

 

Een schaap dat op tijd geholpen wordt, zal meestal binnen 10 minuten gaan grazen Een schaap dat langer op de rug heeft gelegen, slingert in het begin bij het lopen. Blijf er dan bij zodat het dier niet in de sloot valt.
Hartelijk dank van schaap en eigenaar!

Wat is de Groene Motor?

De Groene Motor is een provinciaal programma dat vrijwilligerswerk in de leefomgeving stimuleert en ondersteunt. Het is ondergebracht bij het samenwerkingsverband Landschap & Erfgoed Zuid-Holland.

De Groene Motor coördineert de uitleen van gereedschap en verzekering van vrijwilligers. Daarnaast worden diverse (regionale) netwerken gefaciliteerd, worden nieuwe initiatieven ondersteund en wordt uitbreiding van het aantal vrijwilligers gestimuleerd.

CURSUSPROGRAMMA WEIDEVOGEL- en LANDSCHAPSBEHEER

Cursusprogramma
Het cursusaanbod wordt gerealiseerd door organisaties verbonden aan Zelf-doen-in-erfgoed-en-groen.
Dankzij Groen en Doen kan De Groene Motor vrijwilligers nog beter bedienen door het bestaande cursusaanbod te vernieuwen en uit te breiden. Zo kunt u bijvoorbeeld een cursus volgen over crowdfunding, vrijwilligersmanagement of leesbaar landschap. Maar ook:

– Cursussen voor Weidevogelwachters, de nieuwe weidevogelbeschermers.
– Cursussen voor Landschapsonderhoud en wat daar bij komt kijken.

Ook een cursus “Zagen met de motorzaag” en een cursus “Eerste hulp bij landschapsbeheer” zit in het pakket.
Groen en Doen gelooft in samen werken aan een mooi landschap. Het is een programma van het ministerie van Economische Zaken om vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en ‘groen in de stad’ te ontwikkelen en te stimuleren.

Meer informatie over cursussen en inschrijven kunt u via de link: www.zelfdoeninzh.nl

15-11-2022

HERINRICHTING NATUURBELEVINGSEILAND DOBBEPLAS 2015

De WGNL heeft sinds de oplevering van het Natuurbelevingseiland met vogelkijkhut in maart 2000, het nodige onderhoud gedaan i.s.m. Gerard de Hoog van de Natuur en Milieu vereniging Pijnacker (NMP). Dit betrof vooral het maaien en afvoeren van riet en ruigte op en bij de vogeleilandjes en de paddenpoel. Ook het snoeien van diverse wilgen en uitdunnen van het elzenbos kwam jaarlijks aan de orde.

meer informatie? Klik hier
Functie vogelkijkhut gesneuveld
Helaas moest de vogelkijkhut 2 jaar geleden het veld ruimen vanwege vandalisme door de jeugd uit de omgeving. Het schelpeneiland dat vlak voor de verwijderde hut ligt verloor zijn functie doordat het water tussen dit eiland en het vaste land min of meer was dichtgegroeid. Met laarzen kon je er zo heen lopen. Geen vogel voelt zich daar nog veilig.

Verbeteringen
Inmiddels is vanwege de verbetering van de waterkwaliteit in de Dobbeplas reeds een aantal maatregelen getroffen. Het water van de grote surf/zwemplas is d.m.v. dammen of wanden gescheiden van het water tussen de eilandjes, het zgn. krekengebied. Op het natuurbelevingseiland zijn alle (water)wilgen langs de plasoever bij de grond afgezaagd, dit om bladval in de plas zo veel mogelijk te voorkomen.  Naar het natuurbelevingseiland is hiervoor aan de Bieslandse polderzijde een dam aangelegd en aan de ander kant van het natuurbelevingseiland een damwand naar het tegenoverliggende eiland. Hierdoor is een veel betere waterkwaliteit in de plas ontstaan.

Nieuwe toegang tot eiland
De brug die nu nog de toegang tot het natuureiland vormt zal op korte termijn worden verwijderd. De toegang naar het natuureiland zal dan over de nieuwe dam mogelijk zijn. De WGNL heeft inmiddels een natuurpad vrijgemaakt door het elzenbos waar de dam op uitkomt. In de dam komt nog  een rooster en/of klaphek om honden van het eiland te weren.

Groot onderhoud en kijkscherm
In het kader van groot onderhoud/herinrichting is 16 januari j.l. aan een aannemer de opdracht verstrekt om o.a. de prielen uit te diepen en het water tussen het schelpeneiland en de plek van de voormalige hut uit te diepen en te verbreden. De grond die hierbij vrijkomt  zal dienst gaan doen als kijkheuvel. Op de heuvel zal een eenvoudig kijkscherm van op het eiland aanwezig materiaal (wilgen) geplaatst worden voor de vogelaars.

De planning is dat in de laatste week van februari 2015 een kraan een dag deze graaf- en maaiwerkzaamheden gaat uitvoeren. De kraanmachinist wordt door de WGNL (Bert en Wim) begeleidt en aangestuurd om de werkzaamheden zonder misverstand en naar wens te laten verlopen.

Grote plas
Ook rond de grote plas zal het nodige onderhoudswerk en verbetermaatregelen worden uitgevoerd. Omvorming van een stuk harde oever naar natuurvriendelijke oever en herstel van een stuk harde oever vormt daar onderdeel van. Daarnaast wordt rond het hondenbos een nieuw hondenpad aangelegd  en een renveld gerealiseerd.

Het bos nabij molen Windlust en restaurant De Vang wordt gefaseerd omgevormd  naar bosplantsoen. De nu aanwezige elzen worden vervangen door o.a. hazelaars. Door al deze maatregelen moet het in en rond de Dobbeplas voor alle belangengroepen weer fijn vertoeven worden.

info 2015

Alles over natuur en werk in het buitengebied